IEVF ziemas izladumi
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes ziemas izlaidumu grafiku 2017./2018. mācību gadam var apskatīt < šeit >.