IEVF NOTICIS METODISKAIS SEMINĀRS
2017. gada 14. decembrī Inženierekonomikas un vadības fakultātes Uzņēmuma finanšu un vadības katedrā notika Metodiskais seminārs. Tā ietvaros Mg.oec., lektore Lolita Tīse informēja par jaunajām normām, kas Nodokļu reformas ietvaros skars darba ņēmējus.
 
 Tika apspriesti sekojoši jautājumi:
 
  • minimālā darba alga;
  • progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme;
  • mēneša neapliekamais minimums;
  • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, t.sk., solidaritātes nodoklis;
  • attaisnotie izdevumi;
  • kā vērtējama Nodokļu reforma;
  • analizēti piemēri.

L. Tīses raksts par jaunajām normām Nodokļu reformas ietvaros darba ņēmējiem. L. Tīses raksts par jaunajām normām Nodokļu reformas ietvaros darba ņēmējiem.