Valsts budžeta dotēto studiju vietu rotācija IEVF
Arī 2017./2018. studiju gadā IEVF ir spēkā Valsts budžeta dotēto studiju vietu rotācija, saskaņā ar „Līguma par studijām Rīgas Tehniskajā universitātē par valsts budžeta dotācijas līdzekļiem” 2.2.punktu un „Līguma par studijām Rīgas Tehniskajā universitātē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem” 2.8.punktu.

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes valsts budžeta dotēto studiju vietu rotācijas konkursa nolikums.
 
 
Rotācijas norises kārtība Rotācijas norises kārtība
 
Rotācijas konkursa nolikums  Rotācijas konkursa nolikums