Zinātniskie žurnāli
  ekonomika_un_uznemejdarbiba_2012.png  Ekonomika un uzņēmējdarbība
  tehnogenas_vides_drosiba_2012_2.png  Tehnogēnās vides drošība
baltic_journal_real_estate.jpg Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management