Kontakti

DEKANĀTS

Biroja administratore: Inga Kokoreviča
Tālrunis: 67089394
E-pasts: inga.kokorevicabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 - 202

IEVF INFORMĀCIJAS UN SERVISA CENTRS

Tālrunis: 67089438
E-pasts: ievf.infocentrsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6

UZŅĒMĒJDARBĪBAS INŽENIERIJAS UN VADĪBAS INSTITŪTS

Mājas lapa: uivi.rtu.lv

Biroja administratore: Ilze Mazure
Tālrunis: 67089323 
E-pasts: uivibf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv; ilze.mazurebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 - 305

Mācību biroja vadītāja: Baiba Levina
Tālrunis: 67089355
E-pasts: baiba.levinabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 302

Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra


Biroja administratore: Ilze Mazure
Tālrunis: 67089323 
E-pasts: uivibf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv; ilze.mazurebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 - 305 
 

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS NODAĻA

Mājas lapa: ievf.rtu.lv/tin
Nodaļas vadītāja: Līga Kamola
Tālrunis: 67089432
E-pasts: liga.kamolabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 503


Biroja administratore: Tatjana Celmiņa
Tālrunis: 67089336
E-pasts: tatjana.celminabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 505
 

STARPTAUTISKO EKONOMISKO SAKARU UN MUITAS INSTITŪTS

Mājas lapa: sesmi.rtu.lv

Tālrunis: 67089354; Fakss: 67089683
E-pasts: sesmibf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 104

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācību biroja administratore: Inese Spaļva
Tālrunis: 67089366; Fakss: 67089683
E-pasts: inese.spaļvabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 107

Mācību biroja administratore: Inga Zūle
Tālrunis: 67089366; Fakss: 67089683
E-pasts: inga.zulebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 107
 
Muitas un nodokļu katedra

Mācību biroja vadītāja: Anita Zeila
Tālrunis:67089654; Fakss:67089659
E-pasts: anita.zeilabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 106

Mācību biroja vadītāja: Valentīna Tupiņa
Tālrunis: 67089354; Fakss:67089659
E-pasts: valentina.tupinabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 104

DARBA UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS INSTITŪTS

Mājas lapa: dcai.rtu.lv

Biroja administratore: Aina Vītola
Tālrunis: 67089099
Fakss:67089097
E-pasts: aina.vitolabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 122

BŪVUZŅĒMĒJDARBĪBAS UN  NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA EKONOMIKAS INSTITŪTS

Mājas lapa: www.buni.rtu.lv

Tālrunis: 67089845; Fakss:67089034
E-pasts: bunibf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 210

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā  īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra

Mācību biroja vadītāja: Iveta Stāmure
Tālrunis: 67089845; Fakss:67089034
E-pasts: iveta.stamurebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 210
 
Teritorijas attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra

Biroja administratore: Liāna Čakša
Tālrunis: 67089318 
E-pasts: liana.caksabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 517

RAŽOŠANAS KVALITĀTES INSTITŪTS

Kvalitātes tehnoloģiju katedra

Biroja administratore: Ilze Roķe
Tālrunis: 67089782
E-pasts: ilze.rokebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Meža iela 1/1 – 310


STARPTAUTISKO PROGRAMMU NODAĻA

Mājas lapa: mba.rtu.lv

Biroja administratore: Liene Ivanova
Tālrunis: 67089035
E-pasts: mbabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv; liene.ivanovabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kaļķu iela 1 - 412

STUDENTU PAŠPĀRVALDE

Vadītāja: Annija Pētersone
Tālrunis: 29320066
E-pasts: annija.petersonebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtusp.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 - 110

 

METODISKAIS KABINETS

Vadītāja: Ilze Bērziņa
Tālrunis: 67608639; 26134780
E-pasts: ilze.berzinabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 - 113