„Studiju programmas „Uzņēmējdarbības loģistika” absolventu izlaidums 2013”

„Studiju programmas „Uzņēmējdarbības loģistika” absolventu izlaidums 2013”

Valodas izvēle