Studiju programmas „Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” absolventu izlaidums 2013

Studiju programmas „Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” absolventu izlaidums 2013

Valodas izvēle