Latviešu English
SCEE`2018 Drukāt
Rīgas Tehniskās universitātes 
Inženierekonomikas un vadības fakultātes 
Starptautiskā zinātniskā konference

 “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship”
(SCEE’2018)
   scee2018_logo_header._h150png.png
Godātie kolēģi,
 
Organizatoriskās komitejas vārdā esam priecīgi paziņot, ka RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES 59. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship” (SCEE’2018) notiks 2018. gada 18.-19. oktobrī Rīgā, Paula Valdena ielā 6, RTU Zinātniskās bibliotēkas telpās, Latvijā.

“Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship” (SCEE’2018)” nodrošina diskusiju platformu pētniekiem, kurā ikviens var iepazīstināt interesentus ar jaunākajiem sasniegumiem, pētījumu atklājumiem, idejām un to pielietojumu zinātnē,  biznesā un ekonomikā. Konferences mērķis ir dalīties ar zinātnisko pētījumu rezultātiem, dažādās biznesa un ekonomikas disciplīnās, apmainīties ar zināšanām un pieredzi, tādējādi veidojot pamatu daudznozaru pētījumiem. Konference pulcēs vadošos zinātniekus, pētniekus un doktorantus no visas pasaules.
 
Jūs esat laipni aicināti piedalīties un izmantot iespēju prezentēt savas nepublicētās tēzes un/vai pilna apjoma zinātniskos rakstus. Konferences oficiālās valodas ir latviešu un angļu.
 
Visi raksti (publikācijas) tiks izvērtēti pamatojoties uz  divu neatkarīgu ekspertu recenzijām, pieņemtie dokumenti tiks publicēti: 
 
• Konferences krājumā (ISSN 2256-0866) vai 
• recenzētos zinātniskajos žurnālos, kas iekļauti un indeksēti EBSCO, ProQuest, Versita un VINITI datubāzēs:
­ “Economics and Business”(www.degruyter.com/view/j/eb
­ “Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management” (www.degruyter.com/view/j/bjreecm )

Reģistrējoties konferencei, konferences dalībniekiem tiks izsniegti  arī konferences tēzes/raksti CD formātā.
Konferences materiāli tiks iesniegti indeksācijai Thomson Reuters Science Web of Science CPCI-S (ISTP indeksācija). Vienlaikus konferences organizatori negarantē krājuma iekļaušanu datu bāzē.

Lūgums autoriem  nosūtīt pilnu rakstu (4 līdz 6 lappuses) kopā ar parakstītu un skenētu autora apliecinājuma (garantijas veidlapu) uz scee2018bf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv .


Ar laba vēlējumiem
Konferences komitejas vārdā
Dr.oec., Profesore Elīna Gaile-Sarkane 
Konferences organizācijas komitejas vadītāja

Svarīgi datumi un konferences plānotā programma:

 
Reģistrācija un konferences tēžu iesniegšana   8. septembris
Tēžu akceptēšana  7 dienu laikā pēc iesniegšanas
Konferences rakstu iesniegšana  22. septembris
Konferences plenārsēde  18. oktobris
Darbs sekcijās saskaņā ar konferences programmu  18. un 19. oktobris
  

Dalības maksa

 
Pirms 2018.g. 22. Septembra: 
 
­ Konferences dalībnieks EUR 80,00 (astoņdesmit eiro)
­ Pavadošā persona / students EUR 50,00 (piecdesmit eiro)
 
Pēc 2018.g. 22. septembra 
 
­ Konferences dalībnieks EUR 100,00 (viens simts eiro)
­ Pavadošā persona / students EUR 70,00 (septiņdesmit eiro)
 
Publikācija bez dalības EUR 30,00 (trīsdesmit eiro)

* Studentu dalības maksa konferencē ir  attiecināma tikai uz doktorantiem un pilna laika studentiem. Starptautiskās studentu ID kartes kopija jānosūta uz: scee2018bf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv. Bez studentu apliecības uzrādīšanas pazeminātā reģistrācijas maksa nav pieejama.

Apmaksas nosacījumi
 
Maksājumam jābūt EUR
 
Banka: Valsts Kase
SWIFT kods: TREL LV 22
Konta īpašnieks: Riga Technical University 
Kaļķu iela 1, LV-1658 Riga 
Konta numurs: LV96TREL915101R000000.
 
* Lūdzu, maksājuma informācijas laukā norādiet konferences kodu SCEE2018 KONFERENCE un dalībnieka vārdu un uzvārdu.

Naktsmītnes:

 
Lūdzu, reģistrācijas anketā norādiet vai jums ir nepieciešama naktsmītne. Mēs nosūtīsim jums papildus informāciju par izmitināšanas iespējām, cenām un naktsmītņu rezervēšanu  Rīgā. 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv