Latviešu English
Klajā nākusi zinātniskā monogrāfija “Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana” Drukāt
2018. gada 20. martā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē notika zinātniskās monogrāfijas “Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana” svinīgā prezentācija. Monogrāfijas autores ir Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras docētājas asoc.prof. Ilze Judrupa un prof. Maija Šenfelde. 
 
Zinātniskajā monogrāfijā aplūkotas problēmas, kas saistītas ar reģionu konkurētspējas novērtēšanu, lai vecinātu reģionālās politikas un pamatotu reģionu attīstības stratēģiju izstrādi. Monogrāfijas zinātniskā novitāte ir reģiona konkurētspējas indeksa izstrāde, kurš ir piemērots reģionu konkurētspējas novērtēšanai Latvijā. 
 
Zinātniskā monogrāfija būs noderīga studentiem, pasniedzējiem un pētniekiem, reģionālās attīstības speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem, jebkuram interesentam par reģionālās konkurētspējas novērtēšanas jautājumiem.

 

Ja esi Inženierekonomikas un vadības fakultātes students, nepalaid garām iespēju pieteikties vasaras

Šā gada 21. martā Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) notika valsts pētījumu programmas (VPP) EKOSOC-LV

2018. gada 27. martā Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē (RTU IEVF)

2018. gada 20. martā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē notika zinātniskās monogrāfijas “Latvijas

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv