Latviešu English
RTU 58. starptautiskā zinātniskā konference Drukāt
Rīgas Tehniskās universitātes 58. starptautiskā zinātniskā konference
“Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2017)”
 
scee2017_logo_header_h150.png 

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte organizē ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenci Rīgā, 2017. gada 13.-14. oktobrī, kas ir veltīta Rīgas Tehniskās universitātes 155. gadu jubilejai.  Aicinām augstskolu akadēmisko un zinātnisko personālu, doktorantus, kā arī valsts un privāta sektora pārstāvjus piedalīties šajā konferencē. Konferences darba valodas ir angļu un latviešu.

Konference tiks organizēta ar diskusijām plenārsēdē un tematiskajās sekcijās (skat. turpmāk).  Konferences rakstiem jāatbilst galvenajiem konferences virzieniem. Konferences tēzes tiks recenzētas un pirms konferences publicētas izdevumā “58th International Riga Technical University Conference “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2017)” CD formātā. Pēc konferences, redakcijas kolēģijas atlasītie un akceptētie raksti tiks publicēti šādos RTU Zinātniskajos izdevumos (alfabēta secībā):
  1. 1. Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management: https://www.degruyter.com/view/j/bjreecm
  2. 2. Economics and Business: https://www.degruyter.com/view/j/eb
Konferences programma un papildus informācija tiks izsūtīta elektroniski visiem reģistrētiem dalībniekiem.

Svarīgie datumi un konferences plānotā programma:

 
•Reģistrācija un konferences tēžu iesniegšana: 2017. gada 22. septembris
•Tēžu akceptēšana un konferences programmas apstiprināšana: 2017. gada 22. septembris
•Konferences rakstu iesniegšana pēc pētījumu rezultātu prezentācijas konferencē, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 28. oktobrim.
•Konferences plenārsēde: 2017. gada 13. oktobrī plkst. 10.00 RTU (vieta tiks norādīta) Rīgā.
•Darbs sekcijās saskaņā ar konferences programmu: 2017. gada 13. oktobrī, 12:00-18.00
•RTU konferences svinīgā plenārsēde: 2017. gada 14. oktobrī plkst. 11.30, Kaļķu iela 1, Rīga

Reģistrācija un rakstu iesniegšana:


Lai reģistrētos konferencei, lūdzam aizpildīt tiešsaistes reģistrācijas formu . Tēzes ir jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: scee2017bf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv līdz 2017.gada 22. septembrim. Lūdzam sekot līdzi konferences aktuālai informācijai fakultātes vietnē ievf.rtu.lv  vai konferences mājas lapā: www.rtu.lv .

Konferenču tēzes un raksti ir iesniedzamas angļu valodā, ievērojot prasības rakstiem RTU Zinātnisko rakstu sērijas žurnālā:
 
Rakstu apjoms 6 – 15 datorsalikuma lapas. Autori ir atbildīgi par rakstu literāro valodu un atbilstību prasībām. 
 

Saites

 
 

Konferences sekcijas

 

Sekcija “EKONOMIKA,  UZŅĒMĒJDARBĪBA, DROŠĪBA UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBA”

Sekcijas vadītāji: Prof. E. Gaile-Sarkane, Prof. Ineta Geipele, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija 

  Apakšsekcija  “Būvuzņēmējdarbības, nekustamā īpašuma, reģionu un teritoriju inženierekonomikas problēmas”

Apakšsekcijas vadītāji: Prof. M.Šenfelde, Asoc. prof. A. Auziņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

  Apakšsekcija “Inovācijas un kvalitātes tehnoloģijas” 

Apakšsekcijas vadītāji: Prof. J. Mazais, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija M. Ozoliņš, MBA, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Apakšsekcija “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” 

Apakšsekcijas vadītājs: Prof. J. Ieviņš, V. Urbāne, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

  Apakšsekcija “Starptautiskie ekonomiskie sakari un loģistika”

Apakšsekcijas vadītājs: Prof. R. Počs, Asoc. prof. V. Skribans, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

  Apakšsekcija “Uzņēmējdarbības inženierija, ekonomika, finanses un vadība” 

Apakšsekcijas vadītāji: Asoc. prof. D. Ščeulovs, doc. V. Šatrevičs, doc. N. Semjonova, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

  Apakšsekcija “Valsts Pētījumu programma EKOSOC-LV: „Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai” & „Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai”” 

Apakšsekcijas vadītājas: Prof. N. Lāce, asoc. prof. K. Oganisjana, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
 

13.03.2018. RTU studenti IEVF docenta Ulda Kamola pavadībā  ar biržas zvanu “Ring

Šogad sesto gadu Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) kopā ar partneriem rīko FINANŠU

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors A.V.Krastiņš piedalīsies Pasaules

Ogres tehnikuma audzēkņi iepazinās ar Inženierekonomikas un vadības fakultātes auditorijām un daudzveidīgo

RTU IEVF Darba un civilās aizsardzības institūts aicina apmeklēt Tehnogēnās vides drošības zinātniskās

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv