Latviešu English
MBA programmas «Inovācijas un uzņēmējdarbība» Atvērto durvju diena Drukāt
2017. gada 15.jūnijā — plkst.18.00, Rīgā, Kaļķu ielā 1 403. auditorijā notiks Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) MBA (Master of Business Administration) programmas «Inovācijas un uzņēmējdarbība» Atvērto durvju diena, kuras laikā topošie studenti varēs uzzināt sev interesējošo informāciju par programmas saturu, studiju procesu un vidi.
 
«Šobrīd varam lepoties, ka programma ir kļuvusi atpazīstama Latvijas izglītības tirgū, jo 12 gadu laikā tai ir vairāk nekā 300 absolventu, kas pēc pabeigšanas veido savus uzņēmumus, veiksmīgi attīstot karjeru gan privātajā, gan arī valsts sektorā,» atklāj studiju programmas «Inovācijas un uzņēmējdarbība» direktors Modris Ozoliņš.
 
RTU sadarbībā ar Dienvidaustrunu univeristātes koledžu (Norvēģija) maģistra profesionālo studiju programmu uzsāka 2003. gada rudenī. Tās mērķauditorija ir profesionāļi ar darba pieredzi vadītāja, projektu vadītāja, menedžera un citos amatos individuālajā uzņēmējdarbībā vai valsts iestādēs.
 
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt mūsdienu mainīgā tirgus vajadzībām atbilstošu izglītību uzņēmējdarbības vadībā, kuru realizē augsti kvalificēti profesionāļi no Latvijas un Norvēģijas biznesa vides. Studiju noslēgumā tiek rakstīts un aizstāvēts maģistra darbs, kas ir vienlaikus teorētisks un arī praktisks pētījums uzņēmuma biznesa problēmu risināšanai.
 
Maģistra profesionālo studiju programma «Inovācijas un uzņēmējdarbība» ir akreditēta LR Izglītības un Zinātnes ministrijā. Absolvējot šo studiju programmu, studenti saņems ne tikai RTU profesionālā maģistra grāda diplomu un kvalifikāciju, bet arī Norvēģu partneraugstskolas izdotu sertifikātu.
 
Papildu informācija:
 
Modris Ozoliņš,
RTU maģistra profesionālo studiju programmas «Inovācijas un uzņēmējdarbība» direktors
Tālr. 29289832
E-pasts: modris.ozolinsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv; mbabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
 
 add_2017_inovacijas.jpg 
 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv