Latviešu English
Konkurss uz IEVF dekāna amatu Drukāt
Publicēts 29.03.2017.

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE izsludina konkursu: 

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
DEKĀNS 

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai (Rīga, Kaļķu iela 1, 213.kabinets, e-pasts: personalsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv) ir jāiesūta elektroniski (ar ieskanētu parakstu uz iesnieguma vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) vai personīgi jāiesniedz dokumentus: 
 
- rektoram adresētu iesniegumu par piedalīšanos konkursā (parakstītu; iesniegumā obligāti nepieciešamas norādīt zinātnisko grādu, ieņemamo amatu; kandidāta izvirzītāja vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu); 
- īsu dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze pēdējo 6 (sešu) gadu laikā, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju (kā piemēram – publicēto darbu saraksts vai tml.); 
- fakultātes attīstības koncepciju (balstoties uz pieņemto fakultātes attīstības stratēģiju). 
 
Konkursa termiņš - līdz 28.04.2017. Papildu informācija fakultātē (Jānis Mazais, tālr. 67089740, e-pasts: janis.mazaisbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv), RTU mājas lapas sadaļā “Darbs RTU” (iesnieguma paraugs) vai Personāla nodaļā pa tālr. 67089304.

 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrika aicina pieteikties pavasara sezonai inovācijas

04.12.2017. Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ieradīsies studenti no Maskavas Valsts reģionālās

Šī gada 30. novembrī Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes sēdē Starptautisko ekonomisko

01.12.2017. Novembra izskaņā notikusi Inženierekonomikas un vadības fakultātes pirmā padomnieku

16.11.2017 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv