Latviešu English
Konkurss uz IEVF dekāna amatu Drukāt
Publicēts 29.03.2017.

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE izsludina konkursu: 

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
DEKĀNS 

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai (Rīga, Kaļķu iela 1, 213.kabinets, e-pasts: personalsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv) ir jāiesūta elektroniski (ar ieskanētu parakstu uz iesnieguma vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) vai personīgi jāiesniedz dokumentus: 
 
- rektoram adresētu iesniegumu par piedalīšanos konkursā (parakstītu; iesniegumā obligāti nepieciešamas norādīt zinātnisko grādu, ieņemamo amatu; kandidāta izvirzītāja vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu); 
- īsu dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze pēdējo 6 (sešu) gadu laikā, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju (kā piemēram – publicēto darbu saraksts vai tml.); 
- fakultātes attīstības koncepciju (balstoties uz pieņemto fakultātes attīstības stratēģiju). 
 
Konkursa termiņš - līdz 28.04.2017. Papildu informācija fakultātē (Jānis Mazais, tālr. 67089740, e-pasts: janis.mazaisbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv), RTU mājas lapas sadaļā “Darbs RTU” (iesnieguma paraugs) vai Personāla nodaļā pa tālr. 67089304.

 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv