Latviešu English
Konkurss uz IEVF dekāna amatu Drukāt
Publicēts 29.03.2017.

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE izsludina konkursu: 

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
DEKĀNS 

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai (Rīga, Kaļķu iela 1, 213.kabinets, e-pasts: personalsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv) ir jāiesūta elektroniski (ar ieskanētu parakstu uz iesnieguma vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) vai personīgi jāiesniedz dokumentus: 
 
- rektoram adresētu iesniegumu par piedalīšanos konkursā (parakstītu; iesniegumā obligāti nepieciešamas norādīt zinātnisko grādu, ieņemamo amatu; kandidāta izvirzītāja vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu); 
- īsu dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze pēdējo 6 (sešu) gadu laikā, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju (kā piemēram – publicēto darbu saraksts vai tml.); 
- fakultātes attīstības koncepciju (balstoties uz pieņemto fakultātes attīstības stratēģiju). 
 
Konkursa termiņš - līdz 28.04.2017. Papildu informācija fakultātē (Jānis Mazais, tālr. 67089740, e-pasts: janis.mazaisbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv), RTU mājas lapas sadaļā “Darbs RTU” (iesnieguma paraugs) vai Personāla nodaļā pa tālr. 67089304.

 

25.04.2017. Kāda nezināma persona ir teikusi: „Dzīve nav sevis atrašana, dzīve

18.04.2017. Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes (RTU

Rīgas brīvostas pārvalde izsludina inovāciju konkursu studentiem “Osta pilsētai”, kura

11.04.2017. Sestdien, 22. aprīlī no plkst. 12:00 līdz 15:30 Latvijas Kultūras akadēmijas

22.03.2017. Sestdien, 8. aprīlī, Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notiks Atvērto durvju

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv