Latviešu English
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments (EEZ FI) un Norvēģijas finanšu instruments (NFI) Drukāt
Projekta nosaukums un identifikācijas numurs “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā”
ID:1969
Projekta tips EEA un Norvēģijas grants 2009-2014
Programma LV05 “Pētniecības un stipendiju programma”
Projekta logo un atsauce uz mājaslapu

norway_grants_transfer_logo.png

 

http://wpweb-prod.rtu.lv/transfer/

Projekta nozīme un veids Starptautisks zinātniski pētnieciskais
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa
Iesaistītās struktūrvienības

RTU IEVF

Projekta partneri 1.Latvijas Universitāte;
2.Nordic Institute for Studies in Innovation
3.Rīgas Tehniskā universitāte
4.Rīgas Ekonomikas augstskola
Projekta vadītājs RTU RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļas vadītājs Modris Ozoliņš
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Elīna Gaile-Sarkane, Inga Lapiņa
Projekta anotācija: Mūsdienās visas universitātes jūt spiedienu mainīties, tām ir jārada jaunas zināšanas, jāuzlabo vienlīdzīgas iespējas iegūt izglītību un jāņem vērā studējošo vajadzības. Projekts vērtēs augstākās izglītības uz zinātnes telpas veidošanos Norvēģijā un Latvijā Eiropas politikas dokumentu (Eiropa 2020, Apvārsnis 2020, Boloņas reformas, Lisabonas stratēģijas) kontekstā. Projekta fokuss būs uz augstākās izglītības un zinātnes institūtu pārvaldības kapacitāti, ņemot vērā, ka Latvija jau ir iekļāvusies Eiropas augstākās izglītības telpā, bet Norvēģija ir motivēta pievienoties ES politikas nostādnēm augstākajā izglītībā.
Īstenošanas periods 01.06.2015 - 28.02.2017
Projekta budžets, EUR 628 821.00
Informācija par projektu http://wpweb-prod.rtu.lv/transfer/

 

 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv