Latviešu English
VPP EKOSOC-LV 5.2.7 Drukāt
Projekta nosaukums un identifikācijas numurs Projekts 5.2.7 Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai EKOSOC-LV
Projekta tips

Valsts pētījumu programma

Projekta logo un atsauce uz mājaslapu

erasmus_plus_logo.jpg

 

 

 

 

Information about the project in English: the course, activities and achievements:

http://ievf.rtu.lv/content/view/3145/1762/lang,lv/

Projekta nozīme un veids Nacionāls
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Iesaistītās struktūrvienības

 

Projekta partneri Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas lauksaimniecības universitāte
Projekta vadītājs RTU Karine Oganisjana
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU RTU docents Konstantins Kozlovskis, docents Tālis Laizāns, zinātniskais asistents Nicolas Monge, zinātniskais asistents Iveta Ozoliņa-Ozola
Projekta anotācija: Izveidot sociālās inovācijas modeli, kas sekmētu ekonomisko demokrātiju, sociālā un cilvēkkapitāla attīstību, paaugstinātu valsts institūciju, uzņēmumu un  Latvijas iedzīvotāju sadarbību sabiedrības problēmu risināšanā un motivētu  ar saviem radošiem risinājumiem pašorganizēties un aktīvi piedalīties sociālās inovācijas procesā, stiprinot sabiedrības drošumspēju un veicinot tās ilgtspējīgu attīstību.
Īstenošanas periods 2014.g. – 2017.g.
Projekta budžets, EUR 106 960.00 EUR
Informācija par projektu

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=2745&Itemid=55

www.lza.lv

www.llmza.lv

http://ievf.rtu.lv/content/view/3145/1762/lang,lv/

http://ievf.rtu.lv/content/view/3106/1749/lang,lv/

 

 

1. martā notiks lielākais un tradīcijām bagātākais profesionālās karjeras attīstības pasākums Latvijā

12.01.2018 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes

12.01.2018 9. janvārī Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra mājā «Zirgu Pasts»

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātē izveidota radošā

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes ziemas izlaidumu grafiku 2017./2018. mācību gadam var apskatīt <

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv