Latviešu English
VPP EKOSOC-LV 5.2.7 Drukāt
Projekta nosaukums un identifikācijas numurs Projekts 5.2.7 Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai EKOSOC-LV
Projekta tips

Valsts pētījumu programma

Projekta logo un atsauce uz mājaslapu

erasmus_plus_logo.jpg

 

 

 

 

Information about the project in English: the course, activities and achievements:

http://ievf.rtu.lv/content/view/3145/1762/lang,lv/

Projekta nozīme un veids Nacionāls
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Iesaistītās struktūrvienības

 

Projekta partneri Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas lauksaimniecības universitāte
Projekta vadītājs RTU Karine Oganisjana
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU RTU docents Konstantins Kozlovskis, docents Tālis Laizāns, zinātniskais asistents Nicolas Monge, zinātniskais asistents Iveta Ozoliņa-Ozola
Projekta anotācija: Izveidot sociālās inovācijas modeli, kas sekmētu ekonomisko demokrātiju, sociālā un cilvēkkapitāla attīstību, paaugstinātu valsts institūciju, uzņēmumu un  Latvijas iedzīvotāju sadarbību sabiedrības problēmu risināšanā un motivētu  ar saviem radošiem risinājumiem pašorganizēties un aktīvi piedalīties sociālās inovācijas procesā, stiprinot sabiedrības drošumspēju un veicinot tās ilgtspējīgu attīstību.
Īstenošanas periods 2014.g. – 2017.g.
Projekta budžets, EUR 106 960.00 EUR
Informācija par projektu

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=2745&Itemid=55

www.lza.lv

www.llmza.lv

http://ievf.rtu.lv/content/view/3145/1762/lang,lv/

http://ievf.rtu.lv/content/view/3106/1749/lang,lv/

 

 

13.03.2018. RTU studenti IEVF docenta Ulda Kamola pavadībā  ar biržas zvanu “Ring

Šogad sesto gadu Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) kopā ar partneriem rīko FINANŠU

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors A.V.Krastiņš piedalīsies Pasaules

Ogres tehnikuma audzēkņi iepazinās ar Inženierekonomikas un vadības fakultātes auditorijām un daudzveidīgo

RTU IEVF Darba un civilās aizsardzības institūts aicina apmeklēt Tehnogēnās vides drošības zinātniskās

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv