Latviešu English
Intesīvā programma Drukāt
Projekta nosaukums un identifikācijas numurs Starpnozaru pētījumu veikšana starpkulturālā vidē
Projekta tips Erasmus intensīvā programma
Projekta logo un atsauce uz mājaslapu

erasmus_plus_logo.jpg

Projekta nozīme un veids Starptautiska partnerība
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Iesaistītās struktūrvienības

RTU IEVF Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra

Projekta partneri Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes (Lietuva), Tallinas Tehnoloģiju universitātes (Igaunija), Brno Tehnoloģiju universitātes (Čehija), Jasu Tehniskās universitātes (Rumānija), Valladolidas Universitātes (Spānija)
Projekta vadītājs RTU RTU profesore Nataļja Lāce
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU  
Projekta anotācija:

Programmas mērķis bija veicināt jaunās paaudzes zinātnieku kompetenci starpnozaru pētījumu veikšanā, lai atrisinātu sarežģītas mūsdienu problēmas. Intensīvās programmas ietvaros dalībniekiem tika nodrošināta mācību vide, lai tās dalībnieki:

- saprastu starpnozaru pētījumu būtību, pieejas un principus, strādājot starpkultūru komandās;

- attīstītu prasmes starpnozaru pētījumu veikšanā, pielāgojot pētniecības metodes no vienas zinātnes jomas citās jomās un pielietojot sistēmisku pieeju kompleksu problēmu risināšanai starptautiskās dažādu jomu komandās;

- apgūtu zināšanas, rakstot starpnozaru zinātniskos darbus;

- apmainītos ar kultūras, zinātnes, profesionālo un personīgo pieredzi ar citiem Intensīvās programmas dalībniekiem;

- redzētu, kā veiktie pētījumi ietekmē uzņēmumu sasniegumus;

- attīstītu pašapziņu un pozitīvu attieksmi starpnozaru pētījumu vadīšanā.

Īstenošanas periods  2010. gads
Projekta budžets, EUR  
Informācija par projektu http://ievf.rtu.lv/content/view/2843/1745/lang,lv/

 

 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv