Latviešu English
Social ROI Drukāt
Projekta nosaukums un identifikācijas numurs Nodarbinātības un prasmju prognozēšanas politikas: Sociālo investīciju atdeves pieeja, Nr: 2011-1-PT1-LEO05-08605
Projekta tips Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči Inovāciju pārneses projekts
Projekta logo un atsauce uz mājaslapu

 leonardo_logo.png

Projekta nozīme un veids Starptautiska partnerība
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Ražošanas kvalitātes institūts
Iesaistītās struktūrvienības

RTU IEVF Ražošanas kvalitātes institūts

Projekta partneri Universidade Católica Portuguesa (Portugāle). Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa (Portugāle) Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins - CECOA (Portugāle), Fundación Metal Asturias (Spānija) Tempo Training & Consulting a.s. - TEMPO (Čehija) SROI Network - Social Return on Investment Network Ltd. (Lielbritānija)
Projekta vadītājs RTU Profesore Inga Lapiņa
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU  
Projekta anotācija:

Projekta mērķis ir novērtēt atdevi no ieguldījumiem aktīvajā nodarbinātības un profesionālās izglītības politikā un veicināt dažādu iesaistīto pušu dalību šī brīža un nākotnes darba tirgus prasību analīzē, gan vietējā un reģionālajā mērogā, gan nozaru perspektīvā. Projekta rezultātā tiks veicinātas pārdomas par nodarbinātību prasmju atzīšanu un nodarbinātības risinājumu izplatīšanu gan Eiropas, gan nacionālajā, gan pašvaldību līmenī.

Īstenošanas periods 24 mēneši (2012.-2014.)
Projekta budžets, EUR  
Informācija par projektu http://ievf.rtu.lv/content/view/2734/1616/lang,lv/

 

 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv