Latviešu English
ISPEHE Drukāt
Projekta nosaukums un identifikācijas numurs Inovatīva stratēģiskā partnerība augstākajai izglītībai Eiropā
Nr.: 2014-1-МК01-КА203-000275
Projekta tips Erasmus+ programmas 2. galvenās aktivitātes (KA2): „Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa” Stratēģiskās partnerības projekts
Projekta logo un atsauce uz mājaslapu

erasmus_plus_logo.jpg

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Projekta nozīme un veids Starptautiska stratēģiskā partnerība
Atbildīgā struktūrvienība RTU IEVF Ražošanas kvalitātes institūts
Iesaistītās struktūrvienības

RTU IEVF Uzņēmējdarbības Inženierijas un vadības institūts, RTU Karjeras centrs

Projekta partneri Integrētā biznesa institūts (Maķedonija) (projekta koordinators), Pavijas Universitāte (Itālija), Ļubļanas Universitāte (Slovēnija), Ekonomikas un kultūras augstskola (Latvija)
Projekta vadītājs RTU Profesors Jānis Mazais un asoc. profesore Inga Lapiņa
Projektā iesaistītie pētnieki un projekta aktivitāšu īstenotāji RTU Elīna Gaile-Sarkane, Deniss Ščeulovs, Una Vorma, Maksims Smirnovs
Projekta anotācija:

Projekta galvenais mērķis ir atbalstīt inovatīvu iespēju radīšanu, uzlabojot ilgtermiņa stratēģisko sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem, tādējādi sekmējot ilgtspējīgus uzlabojumus augstākās izglītības iestāžu nodrošinātajā izglītībā.

Projekta uzdevumi:

- Atbalstīt un ieviest efektīvas un praktiskas mācīšanās modeļus, uzlabojot informētību par inovāciju virzītu kultūru – iedibināt labu izglītošanas praksi, kas vērsta uz esošo mācību metožu pilnveidi partnerorganizācijās, veicinot inovācijas, radošuma, uzņēmējdarbības un līderības prasmju attīstību;

- Izveidot pamatus inovāciju veicināšanai un nākamo studentu karjeras daudzveidīgu iespēju sekmēšanai – izveidot iesaistīto pušu sadarbības tīklu, kas vērsts uz savstarpējo kontaktu skaita pieaugumu visos sadarbības līmeņos, koncentrējoties uz korporatīvās uzņēmējdarbības (intrapreneurship) attīstību;

- Izveidot modernu tehnoloģisko platformu: izstrādāt inovatīvu risinājumu, kas paredzēts visu iesaistīto pušu apvienošanai, lai radītu daudzveidīgas iespējas pieredzes apmaiņai, spēku apvienošanai un pievienotās vērtības radīšanai visām ieinteresētajām pusēm.

Izmantojot partnerorganizāciju pieredzi, projektā tiks radīti trīs būtiskākie inovatīvie komponenti: platforma biznesa un izglītības integrācijai sabiedrībā (BEP), integrētais studiju modulis (SILM), kurā būs iespējams dalīties labās prakses pieredzē visā Eiropā, un starptautisks Karjeras centrs.

Īstenošanas periods 01.01.2015 - 31.12.2016
Projekta budžets, EUR 255 255.00
Informācija par projektu http://ispehe.org/lv/

 

 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv