Latviešu English
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Drukāt

Izveidots 1975. gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.

eraf_logo.jpg
ERAF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

- biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos;

- vietējās ekonomikas, t.sk. tūrisma un kultūras mantojuma saglabāšanai;

- izpētei un tehnoloģiju attīstībai;

- vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras -attīstībai;

- vides aizsardzībai un attīstībai;

- potenciāla celšanai pētniecībā, zinātnē un tehnoloģijās u.c.

 

 

18.10.2017. Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte notikusi

    Laika periodā no 17. - 19. oktobrim Eiropas Savienības Robežu pārvaldības

18.10.2017. Nedēļas sākumā, 16. oktobrī, vēl jubilejas noskaņās televīzijas erudīcijas spēlē

Latvijas Banka izsludina starptautisku studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu 2018. To Latvijas

12.10.2017 Fakultātes telpas kļuvušas studentiem pieejamākas – 2017.

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv