Latviešu English
Eiropas Universitāšu Asociācijas kvalitātes zīme - IEP Drukāt

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Eiropas Universitāšu asociācijas (EUA) Institūciju novērtēšanas programmas (Institutional Evaluation Programme – IEP) starptautisko ekspertu gala ziņojumā ieguvusi pozitīvu novērtējumu un saņēmusi organizācijas starptautiski atpazīstamo kvalitātes zīmi „IEP novērtēts”.

banner_iep.png
EUA ir galvenā augstākās izglītības iestāžu savienība Eiropā, par kuras biedriem var kļūt ne tikai universitātes, bet arī dažādas augstākās izglītības iestāžu asociācijas un organizācijas. Apvienojot aptuveni 850 biedrus no 47 valstīm un ar mērķtiecīgu darbību palīdzību atbalstot augstākās izglītības iestāžu attīstību, EUA veido stipras universitātes Eiropai. Šīs aktivitātes ietver politikas dialogu, konferences, seminārus, projektus un vairākus mērķtiecīgus pakalpojumus, piemēram, Institucionālo novērtēšanas programmu (IEP).
 
IEP misija ir atbalstīt augstākās izglītības iestādes, lai tās spētu īstenot pārmaiņas sistēmā saskaņā ar to autonomiju, izmantojot institucionālās novērtēšanas procesu. IEP vērtē augstākās izglītības iestādes, ņemot vērā to specifiskos mērķus un uzdevumus un to darbības kvalitātes uzlabošanai. Programmā tiek uzsvērts un ir iekļauts pašvērtējuma process, lai uzlabotu ne tikai iekšējo pārvaldību un vadību, bet arī ārējās atskaitīšanās nolūkiem. Novērtēšanas metodoloģija ir balstīta uz ekspertu vērtējumu.

IEP novērtēšanas procesā tiek izvērtēta institūcijas struktūra, lēmumu pieņemšanas process un stratēģiskās vadīšanas efektivitāte. Novērtējums koncentrējas uz iekšējās kvalitātes nodrošināšanas procesu izvērtējumu un to, cik lielā mērā rezultāti ir izmantojami lēmumu pieņemšanā, stratēģiskajā vadībā, kā arī identificējot trūkumus iekšējos mehānismos.
 
IEP ziņojumā par RTU ir akcentēti universitātes sasniegumi zinātnes sasaistē ar inovācijām un augstais absolventu pieprasījums darba tirgū. Ziņojumā augstu vērtēts Ķīpsalā topošais RTU vienotais teritoriālais komplekss, kas kļūs par pirmo mūsdienu parauga inženierzinātņu studentu pilsētiņu Baltijas valstīs.

Kā pozitīvs piemērs minēti RTU pasākumi zināšanu pārneses veicināšanai, kā arī iekšējās kvalitātes sistēmas izveide. Labs vērtējums tika piešķirts arī RTU Zinātniskās bibliotēkas darbībai un apjomīgajai studiju satura digitalizācijai.

Kā apliecinājumu starptautisko ekspertu gala ziņojuma pozitīvajam novērtējumam RTU ieguvusi „IEP novērtēts” logotipa lietošanas atļauju mājaslapā un citos informatīvajos materiālos.
 
Vairāk informācijas: Eiropas Universitāšu Asociācijas mājas lapā un IEP mājas lapā

 

 

 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv