Latviešu English
Atbildīgas vadības izglītības principi - PRME Drukāt
Principles of Responsible Management Education (PRME) jeb latviski Atbildīgas vadības izglītības principi ir Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas programma, kuras mērķis ir iedvesmot un attīstīt ideju par sociālās atbildības principu ievērošanu un popularizēšanu augstākās izglītības iestādēs, kas darbojas biznesa un vadības izglītības jomās.
 
banner_prme.png

2008.gadā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte pievienojās PRME iniciatīvai. Šobrīd strādā, ievērojot 6 atbildīgas vadības izglītības principus savā darbībā, un reizi divos gados iesniedz PRME pašnovērtējuma ziņojumu, lai informētu sabiedrību par paveikto un saviem nākotnes plāniem.

PRME iniciatīva ir balstīta uz starptautiski atzītām vērtībām – ANO Globālā līguma principiem. Iniciatīvas mērķis ir palīdzēt veidot un atbalstīt nepārtrauktu pilnveides procesu augstākās izglītības iestādēs, ar mērķi izveidot jaunu biznesa līderu paaudzi, kuri ir spējīgi pārvaldīt sarežģītus izaicinājumus, ar kuriem 21.gadsimtā jāsaskaras gan uzņēmumiem, gan sabiedrībai kopumā.
 
Šobrīd akadēmiskajā vidē sociālā atbildība un ilgtspēja ir iekļauta, bet vēl joprojām nav pilnībā iestrādāta augstākās izglītības iestāžu darbības pamatprincipos. Tāpēc PRME iniciatīva ir globāls aicinājums biznesa skolām un universitātēm visā pasaulē, lai pakāpeniski pielāgotu studiju saturu, pētniecību, mācību metodes un augstskolas stratēģiju jauniem biznesa izaicinājumiem un iespējām. 
 
Vairāk informācijas: PRME oficiālajā mājas lapā  
 

cover_prme_report_rtu_feem_2015-2017.png

IEVF ziņojums 2015-2017

 
   
 
 
 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv