Latviešu English
Starptautiskais vērtējums Drukāt

Rīgas Tehniskā universitāte piedalās un ir sasniegusi augstus rezultātus vairākos starptautiska un nacionāla līmeņa reitingos un salīdzināšanas sistēmās. Starptautiskie reitingi veicina veselīgu konkurencei starp augstskolām un tie ir noderīgi topošajiem studentiem, izvēloties savu turpmāko studiju vietu. Reitingi dod iespēju RTU novērtēt sasniegto, atbilstoši starptautiski noteiktiem kritērijiem, un salīdzināt ar citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un pasaulē. 

Laikraksta «Latvijas Avīze» publicētajā Latvijas augstskolu 2015. gada reitingā RTU ieņem 2. vietu , uzrādot lielisku sniegumu, kā lielākā universitāte pēc studentu skaita Latvijā.

Būtisks sasniegums ir Eiropas Universitāšu asociācijas (EUA) novērtējums, jo augstākās izglītības politiku Eiropā veido gan valstu kolektīvie lēmumi, gan starptautiskās organizācijas. EUA ir viena no nozīmīgākajām organizācijām, kas veido un ietekmē Eiropas augstākās izglītības telpu. 2013. gadā RTU, t. sk., arī IEVF  ir saņēmusi EUA vērtējumu un ieguvusi tiesības 5 gadus lietot Eiropas Universitāšu asociācijas («Institutional Evaluation Programme» – IEP) novērtētas institūcijas logo.

Arī IEVF sasniegumi ir starptautiski atzīti un novērtēti. 2016. gadā RTU Inženierekonomikas  un vadības fakultāte un Rīgas Biznesa Skola ir augstu novērtētas «Eduniversal» starptautiskajā universitāšu un biznesa skolu reitingā («Eduniversal Business Schools Ranking» Eduniversal Ranking) un pirmo reizi iekļautas 4 palmu līgā, kas apzīmē īpaši augstu akadēmiskās institūcijas līmeni, izcilu kvalitāti un spēcīgu starptautisko ietekmi biznesa un vadības izglītībā. Šie sasniegumi parāda fakultātes studiju programmu kvalitātes līmeni un attīstības potenciālu gan Latvijas, gan reģionālajā, gan starptautiskajā līmenī.

Atbildīga un svarīga ir dalība Apvienoto Nāciju iniciatīvā «Principles of Responsible Management Education» (PRME - ANO Atbildīgas vadības izglītības principi). Lai pilnvērtīgi piedalītos šajā iniciatīvā IEVF veic pašnovērtējumu un gatavo atbilstības ziņojumu vienreiz divos gados, lai informētu sabiedrību par to, kā sociālās atbildības principi tiek ievēroti fakultātē un tās īstenotajās studiju programmās.

RTU piedalās tādos starptautiskos reitingos, kā: QS Stars University Ratings, QS University Rankings: EECA, U-Multirank, UI GreenMetric Ranking, 4International Colleges & Universities, Worldwide Professional University Rankings, Webometrics Ranking of World Universities u.c.

 

 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv