Latviešu English
Arhitektūra un būvniecība Drukāt

RTU ir tiesības īstenot akreditēto studiju virzienu „Arhitektūra un būvniecība” un studiju virzienam atbilstošās studiju virziena akreditācijas lapas Nr.132 pielikumā norādītās studiju programmas un piešķirt atbilstošus grādus, grādus un profesionālās kvalifikācijas vai profesionālās kvalifikācijas.

 

Studiju gads Akreditācijas vai ikgadējais pašnovērtējuma ziņojums Apstiprināts RTU Senātā
2014./2015. Pārskats par studiju virzienu pilnveidi
30.11.2015
2015./2016. Pārskats par studiju virzienu pilnveidi 19.12.2016

 

 

 

 

 

 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv