Latviešu English
Ekonomika un uzņēmējdarbība Drukāt
 
 Nosaukums Ekonomika un uzņēmējdarbība
 ISBN / ISSN numurs
1407-7337
 Tematiskā joma
Sērijā iekļautajos rakstos skartas Latvijas tautsaimniecības attīstības jautājumi kopumā, kā arī atsevišķu darbības sfēru šķērsgriezumā. Rakstos pētīti gan tautsaimniecību, gan arī atsevišķu darbības sfēru veicinošie un bremzējošie faktori. Sērijas rakstu autori ir RTU mācībspēki un doktoranti.
 Izdevējs RTU Izdevniecība.
 Periodiskums reizi gadā
 Galvenais redaktors
Dr.oec., doc.; Dr.habil.oec., prof. Remigijs Počs
 Kontaktinformācija Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte
Kalnciema iela 6 Rīga, LV – 1048, Latvija
Tālrunis: + 371 7089394, Fakss: + 371 7089345,
E – pasts: iefbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
 
ekonomika_un_uznemejdarbiba_2012.png


 

29.06.2017. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte

26.06.2017. Pirmdien, 26. jūnijā, vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija

21.06.2017. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļauta «The Times Higher Education»

21.06.2017. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) kopā ar Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA)

  Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē š.g

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv