Latviešu English
Ekonomika un uzņēmējdarbība Drukāt
 
 Nosaukums Ekonomika un uzņēmējdarbība
 ISBN / ISSN numurs
1407-7337
 Tematiskā joma
Sērijā iekļautajos rakstos skartas Latvijas tautsaimniecības attīstības jautājumi kopumā, kā arī atsevišķu darbības sfēru šķērsgriezumā. Rakstos pētīti gan tautsaimniecību, gan arī atsevišķu darbības sfēru veicinošie un bremzējošie faktori. Sērijas rakstu autori ir RTU mācībspēki un doktoranti.
 Izdevējs RTU Izdevniecība.
 Periodiskums reizi gadā
 Galvenais redaktors
Dr.oec., doc.; Dr.habil.oec., prof. Remigijs Počs
 Kontaktinformācija Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte
Kalnciema iela 6 Rīga, LV – 1048, Latvija
Tālrunis: + 371 7089394, Fakss: + 371 7089345,
E – pasts: iefbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
 
ekonomika_un_uznemejdarbiba_2012.png


 

13.03.2018. RTU studenti IEVF docenta Ulda Kamola pavadībā  ar biržas zvanu “Ring

Šogad sesto gadu Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) kopā ar partneriem rīko FINANŠU

Ja Tev ir interesanta biznesa ideja vai darbību nesen uzsācis jaunuzņēmums, piedalies starptautiskā

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors A.V.Krastiņš piedalīsies Pasaules

Ogres tehnikuma audzēkņi iepazinās ar Inženierekonomikas un vadības fakultātes auditorijām un daudzveidīgo

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv