Latviešu English
Erasmus intensīvā programma 2010 Drukāt

ES Intensīvā Programma „Uzņēmējdarbības sasniegumi jaunajā Eiropā: Ko var mācīties no Baltijas jūras reģiona valstīm”.

2010.gada aprīlī RTU IEVF, sadarbībā ar IEVF studentu pašpārvaldi un RTU Starptautisko un sabiedrisko attiecību departamentu, realizēja ES Mūžizglītības programmas projektu - Erasmus Intensīvo Programmu, kuras tēma bija “Uzņēmējdarbības sasniegumi jaunajā Eiropā– Baltijas jūras reģiona valstu uzņēmējdarbības zināšanu attīstīšana un nodošana”. Projektu vadīja asoc. profesore Inga Lapiņa un tajā piedalījās 51 students un 11 mācībspēki no 5 valstīm:

  • Vācijas (Ilmenau Tehniskā universitāte),
  • Lielbritānijas (Londonas South Bank Universitāte),
  • Igaunijas (Tallinas Tehnoloģiskā universitāte),
  • Lietuvas (Šauļu universitāte)
  • Latvijas (Rīgas Tehniskā universitāte).
erasmus ip.jpg

Tā kā IEVF jau iepriekš ir piedalījusies citās IP, tā vēlējās saviem studentiem dot iespēju gūt pieredzi starptautiskā vidē un studiju procesā. IP saturs tika balstīts uz uzņēmējdarbības procesu un vides faktoru apzināšanu,. Studenti ne tikai iepazina Baltijas tirgus īpatnības un specifiku, bet arī uzlaboja valodas zināšanas, kā arī iepazina jaunas mācību metodes un aktivitātes. RTU IEVF mācībspēki attīstīja savas prasmes un zināšanas darbā ar dažādu kultūru studentiem un apguva jaunas mācību metodes, organizējot, vadot un vērtējot komandas darbu. Turklāt, balstoties uz gūto pieredzi, iespaidiem un rezultātiem, tika ieviests jauns studiju kurss biznesa ētikas un KSA jomā. Viens no IP dalībnieku svarīgākajiem guvumiem ir izpratne par toleranci un attiecību veidošanu ar citu kultūru pārstāvjiem.

 

 

1. martā notiks lielākais un tradīcijām bagātākais profesionālās karjeras attīstības pasākums Latvijā

12.01.2018 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes

12.01.2018 9. janvārī Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra mājā «Zirgu Pasts»

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātē izveidota radošā

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes ziemas izlaidumu grafiku 2017./2018. mācību gadam var apskatīt <

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv