Latviešu English
Social ROI Drukāt
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta un Ražošanas kvalitātes institūta sadarbībā ir uzsākta Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči Inovāciju pārneses projekta Nr: 2011-1-PT1-LEO05-08605 „Employability and Skills Anticipation Policies: a Social ROI Approach” („Nodarbinātības un prasmju prognozēšanas politikas: Sociālo investīciju atdeves pieeja") īstenošana.

Projekta mērķis ir novērtēt atdevi no ieguldījumiem aktīvajā nodarbinātības un profesionālās izglītības politikā un veicināt dažādu iesaistīto pušu dalību šī brīža un nākotnes darba tirgus prasību analīzē, gan vietējā un reģionālajā mērogā, gan nozaru perspektīvā. Projekta rezultātā tiks veicinātas pārdomas par nodarbinātību prasmju atzīšanu un nodarbinātības risinājumu izplatīšanu gan Eiropas, gan nacionālajā, gan pašvaldību līmenī.

Informācija par projektu: projekta ilgums 24 mēneši. Projekta partnervalstis: Čehijas Republika, Latvijas Republika, Lielbritānija, Portugāle, Spānija.

Projektā iesaistītie partneri:
 
social-roi.png
 
Projekta ziņas:
 

 
 
 
Projekta rezultāti:

Projekta rezultāti WP1. Active Employment and Training Policies
 
 
 
 

16.11.2017. Šī gada 23. novembrī vienā no spilgtākajām apkaimēm Rīgā, Āgenskalnā,

16.11.2017 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)

10.11.2017 No 8.11.-10.11.2017. RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtu

31.10.2017. 2017.gada 30.oktobrī maģistra programmas “Muitas un nodokļu administrēšana”

30.10.2017. 2017.gada 27.oktobrī RTU IEVF SESMI Muitas un nodokļu programmas 4.kursa studenti

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv