Latviešu English
Starptautiskā sadarbība Drukāt
IEVF darbojas aizvien pieaugošas starptautiskas konkurences apstākļos, kur starpkultūru saprašanās un sadarbība, ir pamats veiksmīgai attīstībai nākotnē. Vide, kurā fakultāte darbojas kļūst aizvien atvērtāka pieaugošajai starptautiskajai ietekmei, radot vairāk iespēju sadarbībai ar partneriem Eiropā un pasaulē, kā arī, piedāvājot studentiem plašas iespējas studēt vai praktizēties ārzemēs dažādu mobilitātes programmu ietvaros. Internacionalizācijas stratēģija paredz dažādot piedāvātās studiju programmas, piesaistīt viesprofesorus, un studentus, iesaistīt studentus un mācībspēkus dažādos starptautiskos sadarbības projektos un to realizēšanā.
IEVF piedalās vairāku nozīmīgu starptautisko organizāciju darbā un starptautisku projektu īstenošanā, piemēram, dažas no tām:

 • Baltic Management Development Association (BMDA)
 • European Foundation for Management Development (EFMD) 
 • Central and East European Management Development Association (CEEMAN)
 • University Industry Innovation Network (UIIN)
 • World Customs Organization (WCO)
 • The International Network of Customs Universities (INCU)
 • New Initiatives and Challenges in Europe (THE NICE NETWORK)
 • The International Real Estate Federation (FIABCI)
 • Principles for Responsible Management Education (PRME)
 
IEVF stratēģija paredz kļūt par starptautiski atpazīstamu un ārvalstu studentiem atvērtu fakultāti. Tiek izvirzīti šādi fakultātes starptautiskās attīstības mērķi:
 
 • studiju, apmācību un pētniecības internacionalizācija;
 • starptautisko partnerattiecību un sadarbības attīstība;
 • fakultātes studentu starptautiskās pieredzes paplašināšana;
 • ārvalstu studentu efektīva piesaiste;
 • starptautisko studentu studiju kvalitātes uzlabošana;
 • personāla iespēju paplašināšana un motivācijas paaugstināšana iesaistīties un aktīvi piedalīties internacionalizācijas procesā.

 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrika aicina pieteikties pavasara sezonai inovācijas

04.12.2017. Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ieradīsies studenti no Maskavas Valsts reģionālās

Šī gada 30. novembrī Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes sēdē Starptautisko ekonomisko

01.12.2017. Novembra izskaņā notikusi Inženierekonomikas un vadības fakultātes pirmā padomnieku

16.11.2017 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv