Latviešu English
Sadarbības partneri Drukāt

Citas asociācijas

Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts

Organizācija

Sadarbības veids

Valsts

Latvian Actuarial Association

Conferences, seminars, training, publications

Latvija


Darba un civilās aizsardzības institūts

Organizācija

Sadarbības veids

Valsts

International Academy of Ecology and Life Protection Sciences ( IAELPS),

St. Petersburg,

Academicians

(Prof. J.Ievinš and Prof. V.Jemeļjanovs)

Krievija

World Bank, International Finance Corporation (IFC)

Adviser

(Prof. V.Jemeljanovs)

ASV

State Agency for Metrology and Accreditation, Latvian National Accreditation Bureau

Expert in electrical and fire safety

(Prof. V.Jemeljanovs)

Latvija

Latvian Society of Electrical Engineers, Association of Electrical and Power Engineers of Latvia,

Members of Certification Committee, Programme Committee and experts

(Prof. V. Jemeljanovs and Assoc.prof. V.Ziemelis)

Latvija


Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts

Organizācija

Sadarbības veids

Valsts

Latvian Association of Econometrics

Discussing scientific research results

Latvija

Latvian Logistics Association

Discussing scientific research results

Latvija

Latvian Transport Development and Education Association

Discussing scientific research results

Latvija

Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts

Organizācija

Sadarbības veids

Valsts

Latvian Association of Economists

Scientific cooperation

Latvija

Latvian Union of Civil Engineers

Cooperation in development of study and research process

Latvija


Būvuzņēmējdarbības un nekustāmā īpašuma institūts

Organizācija

Sadarbības veids

Valsts

International Real Estate Federation (FIABCI International)

Scientific cooperation, international conferences and seminars, consulting

60 valstis

European Society for Ecological Economics (ESEE)

Scientific cooperation, international conferences and seminars, consulting

Eiropa

Russian Society for Ecological Economics (RSEE)

Scientific cooperation, international conferences and seminars, consulting

Krievija

Housing Initiative for Eastern Europe (IWO e.V.)

Scientific cooperation, international conferences and seminars, consulting

Vācija

Association of Management and Administration of Latvijan Housing

Scientific research, consulting

Latvija

Latvian Association of Property Appraisers

Scientific research, consulting

Latvija

Latvian Real Estate Association

Scientific research, consulting

Latvija

Latvian Guild of Housing Managers

Scientific research, consulting

Latvija

Association of Management and Administration of Latvian Housing

Scientific research, consulting

Latvija

Latvian Union of Civil Engineers

Development of higher education, further education, lifelong learning, and consulting

Latvija

Strategic Partnership of Construction Development

Development of higher education, further education, lifelong learning, and consulting

Latvija

Latvian Association of Building Material Producers

 

Development of higher education, further education, lifelong learning, and consulting

Latvija

Association of Mechanical Engineering and Metalworking Industries of Latvija

Consulting

Latvija

 

 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv