Latviešu English
UIVI Tālākizglītības nodaļa Drukāt

Attīstoties darba tirgum pieauga prasības pēc konkurētspējīgiem speciālistiem, kuri spētu adaptēties mainīgos dzīves apstākļos. Tādēļ 2003. gada 24. februārī tika izveidota  Tālākizglītības nodaļa (TIN), kas piedāvā iespēju studēt dažāda līmeņa ekonomikas, kā arī uzņēmējdarbības un vadīšanas studiju programmās.
 
Studiju forma: nepilna laika studijas ar palielinātu kontaktstundu skaitu (56% kontaktstundas no pilna laika studijām), studijas notiek sestdienās vai vakaros.
 
UIVI Tālākizglītības nodaļa darbojas šajos virzienos:

1. Iegūt bakalaura profesionālo grādu 1.līmeņa augstākās izglītības (koledžas) absolventiem uzņēmējdarbībā un vadīšanā un kvalifikāciju ekonomists, studējot bakalaura profesionālā studiju programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana” vai bakalaura profesionālo grādu iestāžu darba organizācijā un kvalifikāciju personāla vadītājs, studējot bakalaura profesionālā studiju programmā „Cilvēku resursu vadīšana”.
2. Vidējās izglītības abiturientiem iegūt bakalaura profesionālo grādu iestāžu darba organizācijā un kvalifikāciju personāla vadītājs, studējot bakalaura profesionālā studiju programmā „Cilvēku resursu vadīšana”.
3. Vidējās izglītības abiturientiem iegūt bakalaura akadēmisko grādu vadībzinātnē, studējot bakalaura akadēmiskā studiju programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana” vakara apmācības formā .
4. Piedāvā iespēju iegūt bakalaura uzņēmējdarbībā un vadīšanā, personām ar iepriekš iegūtu augstāko neekonomisko izglītību.

RTU UIVI Tālākizglītības nodaļā realizētās studiju programmas ir starptautiski akreditētas.

Tālākizglītības kursi

Mūsdienu tehnoloģiju, sabiedriskās un ekonomiskās vides, darba tirgus u.c., t.sk., konkrētā cilvēka personības attīstības mainīgais un dinamiskais raksturs, izraisa akūtu nepieciešamību paaugstināt vai mainīt savu kvalifikāciju.

Tāpēc RTU UIVI Tālākizglītības nodaļa jau vairākus gadus organizē dažādus ar uzņēmējdarbību, vadīšanu, finansēm un citām tamlīdzīgām jomām saistītus kursus.

OTRĀ AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA


Studējot UIVI Tālākizglītības nodaļā studentiem ir iespēja iegūt bakalaura grādu vadībzinātnē, personām, kurām ir neekonomiskā augstākā izglītība. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studentu iepriekšējai pieredzei un profesionālām zināšanām.

Tiek uzņemti studenti šādās programmā:

  • Uzņēmējdarbība un vadīšana

Nominālais studiju ilgums 3 gadi. Studiju sākums oktobra pirmajā nedēļā. Studijas notiek sestdienās.

 

Ja esi Inženierekonomikas un vadības fakultātes students, nepalaid garām iespēju pieteikties vasaras

Šā gada 21. martā Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) notika valsts pētījumu programmas (VPP) EKOSOC-LV

2018. gada 27. martā Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē (RTU IEVF)

2018. gada 20. martā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē notika zinātniskās monogrāfijas “Latvijas

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv