Latviešu English
Pasniedzēju konsultāciju laiki
2016./2017. mācību gada pavasara sesijai
Drukāt

Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts

Inovāciju uz uzņēmējdarbības vadības katedra
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Muitas un nodokļu katedra

Darba un civilās aizsardzības institūts

Darba un civilās aizsardzības katedra

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Teritorijas attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra

Ražošanas kvalitātes institūts

Kvalitātes tehnoloģiju katedra
 

29.06.2017. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte

26.06.2017. Pirmdien, 26. jūnijā, vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija

21.06.2017. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļauta «The Times Higher Education»

21.06.2017. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) kopā ar Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA)

  Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē š.g

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv