Latviešu English
IEVF studiju programmas Drukāt

Studiju programma

Iegustamāis grāds

Iegustamā kvalifikācija
1. līmeņa (koledžas) profesionālās studijas
Cilvēku resursu vadīšana - personāla speciālists vai biroja administrators
Muitas un nodokļu administrēšana - muitas eksperts vai nodokļu inspektors
Nekustamā īpašuma pārvaldība - namu pārvaldnieks
Uzņēmējdarbība un vadīšana - grāmatvedis vai mārketinga un tirdzniecības speciālists vai loģistikas speciālists vai apdrošinātājs
Bakalaura akadēmiskās  studijas
Ekonomika sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā -
Uzņēmējdarbība un vadīšana sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē -
Bakalaura  profesionālās studijas
Cilvēku resursu vadīšana bakalaura profesionālais grāds iestāžu darba organizācijā un vadībā personāla vadītājs
Drošības inženierija bakalaura profesionālais grāds darba aizsardzībā darba aizsardzības vecākais speciālists
Muitas un nodokļu administrēšana bakalaura profesionālais grāds muitas un nodokļu administrēšanā nodokļu ekonomists
Nekustamā īpašuma pārvaldība bakalaura profesionālais grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā nekustamā īpašuma ekonomists vai nekustamā īpašuma vērtētājs vai nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija bakalaura profesionālais grāds reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā attīstības plānošanas inženieris
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana bakalaura profesionālais grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana ārējo sakaru struktūrvienību vadītājs
Uzņēmējdarbības loģistika bakalaura profesionālais grāds uzņēmējdarbības loģistikā loģistikas struktūrvienības vadītājs
Uzņēmējdarbība un vadīšana bakalaura profesionālais grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā ekonomists
Visaptverošā kvalitātes vadība bakalaura profesionālais grāds kvalitātes vadībā procesu kvalitātes vadības inženieris
2. līmeņa profesionālās studijas
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība - inženieris ugunsdrošībā un civilā aizsardzībā
Maģistra akadēmiskās studijas
Ekonomika sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā -
Uzņēmējdarbības finanses sociālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā -
Uzņēmējdarbība un vadīšana sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē -
Maģistra profesionālās studijas
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana maģistra profesionālais grāds būvuzņēmējdarbības
un nekustamā īpašuma vadīšanā
nekustamā īpašuma ekonomists
Darba aizsardzība maģistra profesionālais grāds darba aizsardzībā darba aizsardzības vecākais speciālists
Inovācijas un uzņēmējdarbība maģistra profesionālais grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Muitas un nodokļu administrēšana maģistra profesionālais grāds muitas un nodokļu administrēšanā muitas iestādes struktūrvienības vadītājs
Pilsētu un reģionu inženierekonomika maģistra profesionālais grāds ekonomikā ekonomists
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana maģistra profesionālais grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana ārējo sakaru struktūrvienību vadītājs
Uzņēmējdarbība un vadīšana maģistra profesionālais grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā ekonomists
Visaptverošā kvalitātes vadība bakalaura vai maģistra profesionālais grāds kvalitātes vadībā procesu kvalitātes vadības inženieris
Doktora studijas
Vadībzinātne un ekonomika ekonomikas doktora grāds -

 

 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv