Latviešu English
Kontakti Drukāt

DEKANĀTS

Biroja administratore: Inga Kokoreviča
Tālrunis: 67089394
E-pasts: inga.kokorevicabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 - 202

IEVF INFORMĀCIJAS UN SERVISA CENTRS

Tālrunis: 67089438
E-pasts: ievf.infocentrsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6

UZŅĒMĒJDARBĪBAS INŽENIERIJAS UN VADĪBAS INSTITŪTS

Mājas lapa: uivi.rtu.lv

Biroja administratore: Ilze Mazure
Tālrunis: 67089323; Fakss: 67089024
E-pasts: uivibf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv; ilze.mazurebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 - 305

Mācību biroja vadītāja: Astrīda Bērziņa
Tālrunis: 67089403
E-pasts: astrida.berzinabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 302

Mācību biroja vadītāja: Baiba Levina
Tālrunis: 67089355
E-pasts: baiba.levinabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 302

Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra

Biroja administratore: Tatjana Celmiņa
Tālrunis: 67089324
E-pasts: iuvkbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv; tatjana.celminabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 417

Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra

Biroja administratore: Ieva Jākobsone
Tālrunis: 67089015
E-pasts: ieva.jakobsonebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 312
 

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS NODAĻA

Mājas lapa: ievf.rtu.lv/tin
Nodaļas vadītāja: Līga Kamola
Tālrunis: 67089432
E-pasts: liga.kamolabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 503


Biroja administratore: Tatjana Celmiņa
Tālrunis: 67089336
E-pasts: tatjana.celminabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 505
 

STARPTAUTISKO EKONOMISKO SAKARU UN MUITAS INSTITŪTS

Mājas lapa: sesmi.rtu.lv

Tālrunis: 67089354; Fakss: 67089683
E-pasts: sesmibf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 104

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācību biroja administratore: Inese Spaļva
Tālrunis: 67089366; Fakss: 67089683
E-pasts: inese.spaļvabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 107

Vecākā lietvede: Inga Zūle
Tālrunis: 67089366; Fakss: 67089683
E-pasts: inga.zulebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 107
 
Muitas un nodokļu katedra

Izglītības metodiķis: Anita Zeila
Tālrunis:67089654; Fakss:67089659
E-pasts: anita.zeilabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 106

Mācību biroja vadītāja: Valentīna Tupiņa
Tālrunis: 67089354; Fakss:67089659
E-pasts: valentina.tupinabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 104

DARBA UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS INSTITŪTS

Mājas lapa: dcai.rtu.lv

Biroja administratore: Aina Vītola
Tālrunis: 67089099
Fakss:67089097
E-pasts: aina.vitolabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 122

BŪVUZŅĒMĒJDARBĪBAS UN  NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA EKONOMIKAS INSTITŪTS

Mājas lapa: www.buni.rtu.lv

Tālrunis: 67089845; Fakss:67089034
E-pasts: bunibf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 210

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā  īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra

Mācību biroja vadītāja: Iveta Stāmure
Tālrunis: 67089845; Fakss:67089034
E-pasts: iveta.stamurebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 210
 
Teritorijas attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra

Biroja administratore: Liāna Čakša
Tālrunis: 67089318; Fakss:67089467
E-pasts: liana.caksabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 517

RAŽOŠANAS KVALITĀTES INSTITŪTS

Kvalitātes tehnoloģiju katedra

Biroja administratore: Ilze Roķe
Tālrunis: 67089782
E-pasts: ilze.rokebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Meža iela 1/1 – 310STARPTAUTISKO PROGRAMMU NODAĻA

Mājas lapa: mba.rtu.lv

Biroja administratore: Liene Gūte
Tālrunis: 67089035
E-pasts: mbabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv; liene.gutebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kaļķu iela 1 - 412

STUDENTU PAŠPĀRVALDE

Vadītāja: Karīna Kezika
Tālrunis: 26167888
E-pasts: karinakezikabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 gmail.com
Adrese: Kalnciema iela 6 - 110

 

METODISKAIS KABINETS

Vadītāja: Ilze Bērziņa
Tālrunis: 67608639; 26134780
E-pasts: ilze.berzinabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 - 113


 

 

25.04.2017. Kāda nezināma persona ir teikusi: „Dzīve nav sevis atrašana, dzīve

18.04.2017. Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes (RTU

Rīgas brīvostas pārvalde izsludina inovāciju konkursu studentiem “Osta pilsētai”, kura

11.04.2017. Sestdien, 22. aprīlī no plkst. 12:00 līdz 15:30 Latvijas Kultūras akadēmijas

22.03.2017. Sestdien, 8. aprīlī, Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notiks Atvērto durvju

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv