Latviešu English
Kontakti Drukāt

DEKANĀTS

Biroja administratore: Inga Kokoreviča
Tālrunis: 67089394
E-pasts: inga.kokorevicabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 - 202

IEVF INFORMĀCIJAS UN SERVISA CENTRS

Tālrunis: 67089438
E-pasts: ievf.infocentrsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6

UZŅĒMĒJDARBĪBAS INŽENIERIJAS UN VADĪBAS INSTITŪTS

Mājas lapa: uivi.rtu.lv

Biroja administratore: Ilze Mazure
Tālrunis: 67089323 
E-pasts: uivibf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv; ilze.mazurebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 - 305

Mācību biroja vadītāja: Baiba Levina
Tālrunis: 67089355
E-pasts: baiba.levinabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 302

Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra


Biroja administratore: Ilze Mazure
Tālrunis: 67089323 
E-pasts: uivibf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv; ilze.mazurebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 - 305 
 

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS NODAĻA

Mājas lapa: ievf.rtu.lv/tin
Nodaļas vadītāja: Līga Kamola
Tālrunis: 67089432
E-pasts: liga.kamolabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 503


Biroja administratore: Tatjana Celmiņa
Tālrunis: 67089336
E-pasts: tatjana.celminabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 505
 

STARPTAUTISKO EKONOMISKO SAKARU UN MUITAS INSTITŪTS

Mājas lapa: sesmi.rtu.lv

Tālrunis: 67089354; Fakss: 67089683
E-pasts: sesmibf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 104

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācību biroja administratore: Inese Spaļva
Tālrunis: 67089366; Fakss: 67089683
E-pasts: inese.spaļvabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 107

Mācību biroja administratore: Inga Zūle
Tālrunis: 67089366; Fakss: 67089683
E-pasts: inga.zulebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 107
 
Muitas un nodokļu katedra

Mācību biroja vadītāja: Anita Zeila
Tālrunis:67089654; Fakss:67089659
E-pasts: anita.zeilabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 106

Mācību biroja vadītāja: Valentīna Tupiņa
Tālrunis: 67089354; Fakss:67089659
E-pasts: valentina.tupinabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 104

DARBA UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS INSTITŪTS

Mājas lapa: dcai.rtu.lv

Biroja administratore: Aina Vītola
Tālrunis: 67089099
Fakss:67089097
E-pasts: aina.vitolabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 122

BŪVUZŅĒMĒJDARBĪBAS UN  NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA EKONOMIKAS INSTITŪTS

Mājas lapa: www.buni.rtu.lv

Tālrunis: 67089845; Fakss:67089034
E-pasts: bunibf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 210

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā  īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra

Mācību biroja vadītāja: Iveta Stāmure
Tālrunis: 67089845; Fakss:67089034
E-pasts: iveta.stamurebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 210
 
Teritorijas attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra

Biroja administratore: Liāna Čakša
Tālrunis: 67089318 
E-pasts: liana.caksabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 – 517

RAŽOŠANAS KVALITĀTES INSTITŪTS

Kvalitātes tehnoloģiju katedra

Biroja administratore: Ilze Roķe
Tālrunis: 67089782
E-pasts: ilze.rokebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Meža iela 1/1 – 310


STARPTAUTISKO PROGRAMMU NODAĻA

Mājas lapa: mba.rtu.lv

Biroja administratore: Liene Ivanova
Tālrunis: 67089035
E-pasts: mbabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv; liene.ivanovabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kaļķu iela 1 - 412

STUDENTU PAŠPĀRVALDE

Vadītāja: Annija Pētersone
Tālrunis: 29320066
E-pasts: annija.petersonebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtusp.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 - 110

 

METODISKAIS KABINETS

Vadītāja: Ilze Bērziņa
Tālrunis: 67608639; 26134780
E-pasts: ilze.berzinabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Adrese: Kalnciema iela 6 - 113


 

 

Ja esi Inženierekonomikas un vadības fakultātes students, nepalaid garām iespēju pieteikties vasaras

Šā gada 21. martā Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) notika valsts pētījumu programmas (VPP) EKOSOC-LV

2018. gada 27. martā Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē (RTU IEVF)

2018. gada 20. martā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē notika zinātniskās monogrāfijas “Latvijas

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv