Latviešu English
Profesionālās studijas Drukāt
Profesionālās studijas paredzētas augstākās profesionālās izglītības iegūšanai, lai sagatavotos darbam tautsaimniecības uzņēmumos, valsts iestādēs un organizācijās, kā arī pastāvīgi. Profesionālo studiju programmas paredz iespēju specializēties kādā no studiju virzieniem. Pēc profesionālo studiju programmas apgūšanas students iegūst augstākās profesionālās izglītības kvalifikāciju atbilstoši izvēlētajai specialitātei.

RTU īsteno četru veidu profesionālo studiju programmas:
  • programmas reflektantiem ar bakalaura akadēmisko grādu;
  • programmas reflektantiem ar profilam atbilstošu vidējo speciālo izglītību;
  • programmas reflektantiem ar vispārējo vidējo izglītību;
  • programmas ar studiju sākumposmu RTU koledžprogrammu nodaļās reflektantiem ar vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību.
RTU programma – pārstāv vairākas (līdz deviņām) radniecīgas zinātņu apakšnozares (studiju virzienus). Studiju virziens – pārstāv kādu no zinātnes apakšnozarēm.

Profesionālajā līmenī studenti var izvēlēties šādus programmu variantus:
  • otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (ekonomista) studiju programmas – 4 gadi;
  • pirmā līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības studiju programmas – 2 gadi;
  • otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (ekonomista) studiju programmas – 2 gadi (pēc koledžas).
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu absolventi iegūst 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar atbilstošo 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju – ekonomists.
 
Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izlītību (koledža) IEVF var apgūt:
  • Muitas un nodokļu katedrā;
  • Uzņēmējdarbības un vadīšanas koledžprogrammu nodaļā;
  • Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā.
Koledžprogrammu nodaļu absolventi iegūst 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību un 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, atbilstoši izvēlētajai specialitātei. Absolventi var turpināt studijas attiecīgajās IEVF otrā līmeņa studiju programmās.
 
Inženierekonomikas un vadības fakultāti absolvējušie, atbilstoši interesēm un kvalifikācijai, var strādāt ražošanā, zinātnē, privātfirmās, valsts iestādēs, bankās, kā arī papildināt savas zināšanas citu valstu augstskolās.
 
Fakultātes studentiem ir iespējas iegūt papildu zināšanas inženierzinātņu programmu mācību priekšmetos. Šīs zināšanas sniedz ekonomistam dziļāku tautsaimniecības izpratni un garantē ātrāku adaptēšanos aktīvam darbam attiecīgajā tautsaimniecības nozarē.
 
Atsevišķās specializācijās studentiem tiek nodrošināta papildu svešvalodu apmācība, ņemot vērā ekonomikas specifiku.
 
 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv