Latviešu English
Akadēmiskās studijas Drukāt

Izvēloties akadēmiskās studijas:

  • vispirms jāapgūst bakalaura programma (3 gadi), iegūstot atbilstošu grādu – sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā vai sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē.
  • turpinot studēt maģistratūrā (2 gadi), studenti iegūst ekonomikas zinātņu maģistra grādu – augstāko akadēmisko izglītību ekonomikā.
  • pēc maģistratūras beigšanas Inženierekonomikas fakultātē ir iespējams turpināt studijas doktorantūrā, iegūstot ekonomikas doktora grādu.

Fakultātes studentiem ir iespējas iegūt papildu zināšanas inženierzinātņu programmu mācību priekšmetos. Šīs zināšanas sniedz ekonomistam dziļāku tautsaimniecības izpratni un garantē ātrāku adaptēšanos aktīvam darbam attiecīgajā tautsaimniecības nozarē. Atsevišķās specializācijās studentiem tiek nodrošināta papildu pastiprināta svešvalodu apmācība, ņemot vērā ekonomikas specifiku.

RTU programma (studiju programma) – pārstāv vairākas (līdz deviņām) radniecīgas zinātņu apakšnozares (studiju virzienus). Studiju virziens – pārstāv kādu no zinātnes apakšnozarēm.

IEVF studijas notiek pēc jaunām studiju programmām. Fakultātē tiek realizētas divas studiju pamatprogrammas "Ekonomika" un "Uzņēmējdarbība un vadīšana", kuras ir starptautiski akreditētas bakalaura, maģistra un profesionālā ekonomista studiju līmenī.

 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrika aicina pieteikties pavasara sezonai inovācijas

04.12.2017. Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ieradīsies studenti no Maskavas Valsts reģionālās

Šī gada 30. novembrī Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes sēdē Starptautisko ekonomisko

01.12.2017. Novembra izskaņā notikusi Inženierekonomikas un vadības fakultātes pirmā padomnieku

16.11.2017 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv