Latviešu English
Akadēmiskās studijas Drukāt

Izvēloties akadēmiskās studijas:

  • vispirms jāapgūst bakalaura programma (3 gadi), iegūstot atbilstošu grādu – sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā vai sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē.
  • turpinot studēt maģistratūrā (2 gadi), studenti iegūst ekonomikas zinātņu maģistra grādu – augstāko akadēmisko izglītību ekonomikā.
  • pēc maģistratūras beigšanas Inženierekonomikas fakultātē ir iespējams turpināt studijas doktorantūrā, iegūstot ekonomikas doktora grādu.

Fakultātes studentiem ir iespējas iegūt papildu zināšanas inženierzinātņu programmu mācību priekšmetos. Šīs zināšanas sniedz ekonomistam dziļāku tautsaimniecības izpratni un garantē ātrāku adaptēšanos aktīvam darbam attiecīgajā tautsaimniecības nozarē. Atsevišķās specializācijās studentiem tiek nodrošināta papildu pastiprināta svešvalodu apmācība, ņemot vērā ekonomikas specifiku.

RTU programma (studiju programma) – pārstāv vairākas (līdz deviņām) radniecīgas zinātņu apakšnozares (studiju virzienus). Studiju virziens – pārstāv kādu no zinātnes apakšnozarēm.

IEVF studijas notiek pēc jaunām studiju programmām. Fakultātē tiek realizētas divas studiju pamatprogrammas "Ekonomika" un "Uzņēmējdarbība un vadīšana", kuras ir starptautiski akreditētas bakalaura, maģistra un profesionālā ekonomista studiju līmenī.

 

29.06.2017. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte

26.06.2017. Pirmdien, 26. jūnijā, vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija

21.06.2017. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļauta «The Times Higher Education»

21.06.2017. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) kopā ar Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA)

  Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē š.g

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv