Latviešu English
Uzņemšana Drukāt

 
2017./2018.m.g. IEVF uzņem studentus šādās studiju programmās :
 
Studiju līmenis Studiju programma Studiju ilgums (gados) Budžeta vietu skaits
(dienas nodaļā)
Studiju maksa, EUR gadā
1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība Cilvēku resursu vadīšana
Pirmā līmeņa (koledžas) profesionālās studijas
(D, V, N)
D - 2
V - 2,5
*

D - 1550


V - 1200


N - 1000

Nekustamā īpašuma pārvaldība
Pirmā līmeņa (koledžas) profesionālās studijas
(D, N)
D - 2
V - 2,5
*
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Pirmā līmeņa (koledžas) profesionālās studijas
(D, N, V)
D - 2
V, N - 2,5
*
Bakalaura akadēmiskās vai profesionālās studijas Cilvēku resursu vadīšana
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N, V)
D - 4
N - 5
V - 5
*

D - 1650


V - 1240


N - 1100

Drošības inženierija
Bakalaura profesionālās studijas
(D)
D - 4 *
Ekonomika
Bakalaura akadēmiskās studijas
(D, N, V)
D - 3
N,V - 4
 *
Muitas un nodokļu administrēšana
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)
D - 4
N - 5
 *
Nekustamā īpašuma pārvaldība
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)
D - 4 (4,5) N - 5 (5,5)  *
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)
D - 4
N - 5
*
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Bakalaura profesionālās studijas
(D)
D - 4  *
Uzņēmējdarbības loģistika
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)
D - 4
N - 5
*
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Bakalaura akadēmiskās studijas
(D, N, V)

Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)

D- 3
N,V - 4


D - 4
N - 5

*

 

*

Visaptverošā kvalitātes vadība
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)
D - 4
N - 5
* D - 1550 N - 1100
2. līmeņa profesionālās studijas Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas
(pēc koledžas) (D)
D - 1,5 *
D - 1650
Maģistra akadēmiskās vai profesionālās studijas Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Maģistra profesionālās studijas
(D, N)
D - 1,5
vai 2

N - 2
vai 3
 * D - 1860 N - 1300
Darba aizsardzība
Maģistra profesionālās studijas
(N)
N - 2 *
 N - 1650
Ekonomika
Maģistra akadēmiskās studijas
(D)


D - 2

*

D - 1860 
Inovācijas un uzņēmējdarbība
Maģistra profesionālās studijas
(D, V)
D, V - 2
vai 2,5
*
 D, V - 2700
Muitas un nodokļu administrēšana
Maģistra profesionālās studijas
(D, N)
D - 1,5
N - 2 vai 2,5
*
D - 1860 N - 1300
Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Maģistra profesionālās
studijas
(D, N)
 D - 1,5
N - 2 vai 3
* D - 1860 N - 1300
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Maģistra profesionālās studijas
(D)
D - 1,5 *
D - 1860
Uzņēmējdarbības finanses
Maģistra akadēmiskās studijas
(D)
D - 2 *
 D - 1860
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Maģistra akadēmiskās studijas
(D)

Maģistra profesionālās studijas
(D)

D - 2


D - 1,5

*

 

*

 D - 1860
Visaptverošā kvalitātes vadība
Maģistra Profesionālās studijas
(D, N)
D - 1, vai 2 vai 3
N - 1,5, vai 2,5 vai 3,5
*
D - 1860 N - 1490
Doktora studijas Vadībzinātne un ekonomika
(D, N)
D - 4
N - 5
*
D - 4500 N - 3000

 

* - budžeta vietu skaits tiks publiskots vēlāk. 

D – pilna laika (dienas) studijas, N – nepilna laika (neklātienes) studijas, V – nepilna laika (klātienes) studijas.

 

 

07.03.2017. Līdz 31.martam norisinās jauniešu komandu uzņemšana biznesa projektu

22.03.2017. Sestdien, 8. aprīlī, Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notiks Atvērto durvju

Saskaņā ar IEVF Domes 2017. g. 10. februāra sēdes lēmumu, 2017.gada 6. jūnijā paredzētas IEVF dekāna

15.03.2017. 2016. gada decembrī Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte

10.03.2017. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) par inovatīvu produktu izveidi un Latvijas

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv