Latviešu English
Uzņemšana Drukāt
Studiju programmu brošūras 2014./2015.m.g:

Pamatstudiju programmas Pamatstudiju programmas

Augstākā līmeņa studiju programmas  Augstākā līmeņa studiju programmas

 
2014./2015.m.g. IEVF uzņem studentus šādās studiju programmās :
 
Studiju līmenis Studiju programma Studiju ilgums (gados) Budžeta vietu skaits
(dienas nodaļā)
Studiju maksa, EUR gadā
1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība Cilvēku resursu vadīšana
Pirmā līmeņa (koledžas) profesionālās studijas
(D, V, N)
D - 2
V - 2,5
-

D - 1600


V - 1240


N - 1000

Muitas un nodokļu administrēšana
Pirmā līmeņa (koledžas) profesionālās studijas
(D, V, N)
D - 2
V - 2,5
N - 2,5
-
Nekustamā īpašuma pārvaldība
Pirmā līmeņa (koledžas) profesionālās studijas
(D, N)
D - 2
V - 2,5
 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Pirmā līmeņa (koledžas) profesionālās studijas
(D, N, V)
D - 2
V, N - 2,5
2
Bakalaura akadēmiskās vai profesionālās studijas Cilvēku resursu vadīšana
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N, V)
D - 4
N - 5
V - 5
-

D - 1600


V - 1240


N - 1000

Drošības inženierija
Bakalaura profesionālās studijas
(D)
D - 4 15
Ekonomika
Bakalaura akadēmiskās studijas
(D, N, V)
D - 3
N,V - 4
 10
Muitas un nodokļu administrēšana
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)
D - 4
N - 5
 23
Nekustamā īpašuma pārvaldība
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)
D - 4 (4,5) N - 5 (5,5)  18
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)
D - 4
N - 5
18
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)
D - 4
N - 5
 5
Uzņēmējdarbības loģistika
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)
D - 4
N - 5
8
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Bakalaura akadēmiskās studijas
(D, N, V)

Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)

D- 3
N,V - 4


D - 4
N - 5

5

 

23

Visaptverošā kvalitātes vadība
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)
D - 4
N - 5
 26
2. līmeņa profesionālās studijas Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas
(pēc koledžas) (D)
D - 1,5 20 D - 1600
Maģistra akadēmiskās vai profesionālās studijas Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Maģistra profesionālās studijas
(D, N)
D - 1,5
vai 2

N - 2
vai 3
 10 D - 1860 N - 1300
Darba aizsardzība
Maģistra profesionālās studijas
(N)
N - 2  -  N - 1650
Ekonomika
Maģistra akadēmiskās studijas
(D)

Maģistra profesionālās studijas
(D, N)

D - 2


D - 1,5
N - 2 vai 3

10

 

20

D - 1860 N - 1300
Inovācijas un uzņēmējdarbība
Maģistra profesionālās studijas
(D, V)
D, V - 2
vai 2,5
 -  D, V - 2700
Muitas un nodokļu administrēšana
Maģistra profesionālās studijas
(D, N)
D - 1,5
N - 2 vai 2,5
15
D - 1860 N - 1300
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Maģistra profesionālās studijas
(D)
D - 1,5 12
D - 1860
Uzņēmējdarbības finanses
Maģistra akadēmiskās studijas
(D)
D - 2 -
 D - 1860
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Maģistra akadēmiskās studijas
(D)

Maģistra profesionālās studijas
(D)

D - 2


D - 1,5

16

 

21

 D - 1860
Visaptverošā kvalitātes vadība
Maģistra Profesionālās studijas
(D, N)
D - 1, vai 2 vai 3
N - 1,5, vai 2,5 vai 3,5
 10 D - 1860 N - 1300
Doktora studijas Vadībzinātne un ekonomika
(D, N)
D - 4
N - 5
**
D - 4500 N - 3000

 

D – pilna laika (dienas) studijas, N – nepilna laika (neklātienes) studijas, V – nepilna laika (klātienes) studijas.

** - Plānotais budžeta vietu skaits tiks publiskots tuvākā laikā.


 

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru institūtā  (SESMI)

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē sākusies uzņemšana augstākā līmeņa (maģistra) studiju

No 15. – 17. jūnijam Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notika ikgadējā  «NICE Network»

Ministru Kabineta atzinības rakstus saņems divi Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) profesori —

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Uzbekistānas augstāko militāro

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv