Latviešu English
Uzņemšana Drukāt

 
2017./2018.m.g. IEVF uzņem studentus šādās studiju programmās :
 
Studiju līmenis Studiju programma Studiju ilgums (gados) Budžeta vietu skaits
(dienas nodaļā)
Studiju maksa, EUR gadā
1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība Cilvēku resursu vadīšana
Pirmā līmeņa (koledžas) profesionālās studijas
(D, V, N)
D - 2
V - 2,5
*

D - 1550


V - 1200


N - 1000

Nekustamā īpašuma pārvaldība
Pirmā līmeņa (koledžas) profesionālās studijas
(D, N)
D - 2
V - 2,5
*
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Pirmā līmeņa (koledžas) profesionālās studijas
(D, N, V)
D - 2
V, N - 2,5
*
Bakalaura akadēmiskās vai profesionālās studijas Cilvēku resursu vadīšana
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N, V)
D - 4
N - 5
V - 5
*

D - 1650


V - 1240


N - 1100

Drošības inženierija
Bakalaura profesionālās studijas
(D)
D - 4 *
Ekonomika
Bakalaura akadēmiskās studijas
(D, N, V)
D - 3
N,V - 4
 *
Muitas un nodokļu administrēšana
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)
D - 4
N - 5
 *
Nekustamā īpašuma pārvaldība
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)
D - 4 (4,5) N - 5 (5,5)  *
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)
D - 4
N - 5
*
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Bakalaura profesionālās studijas
(D)
D - 4  *
Uzņēmējdarbības loģistika
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)
D - 4
N - 5
*
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Bakalaura akadēmiskās studijas
(D, N, V)

Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)

D- 3
N,V - 4


D - 4
N - 5

*

 

*

Visaptverošā kvalitātes vadība
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)
D - 4
N - 5
* D - 1550 N - 1100
2. līmeņa profesionālās studijas Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas
(pēc koledžas) (D)
D - 1,5 *
D - 1650
Maģistra akadēmiskās vai profesionālās studijas Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Maģistra profesionālās studijas
(D, N)
D - 1,5
vai 2

N - 2
vai 3
 * D - 1860 N - 1300
Darba aizsardzība
Maģistra profesionālās studijas
(N)
N - 2 *
 N - 1650
Ekonomika
Maģistra akadēmiskās studijas
(D)


D - 2

*

D - 1860 
Inovācijas un uzņēmējdarbība
Maģistra profesionālās studijas
(D, V)
D, V - 2
vai 2,5
*
 D, V - 2700
Muitas un nodokļu administrēšana
Maģistra profesionālās studijas
(D, N)
D - 1,5
N - 2 vai 2,5
*
D - 1860 N - 1300
Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Maģistra profesionālās
studijas
(D, N)
 D - 1,5
N - 2 vai 3
* D - 1860 N - 1300
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Maģistra profesionālās studijas
(D)
D - 1,5 *
D - 1860
Uzņēmējdarbības finanses
Maģistra akadēmiskās studijas
(D)
D - 2 *
 D - 1860
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Maģistra akadēmiskās studijas
(D)

Maģistra profesionālās studijas
(D)

D - 2


D - 1,5

*

 

*

 D - 1860
Visaptverošā kvalitātes vadība
Maģistra Profesionālās studijas
(D, N)
D - 1, vai 2 vai 3
N - 1,5, vai 2,5 vai 3,5
*
D - 1860 N - 1490
Doktora studijas Vadībzinātne un ekonomika
(D, N)
D - 4
N - 5
*
D - 4500 N - 3000

 

* - budžeta vietu skaits tiks publiskots vēlāk. 

D – pilna laika (dienas) studijas, N – nepilna laika (neklātienes) studijas, V – nepilna laika (klātienes) studijas.

 

 

14.02.2017. 2016. gada 8. februārī RTU viesojās Ķekavas novada pašvaldības, Lietuvas

No 2016. gada 24. oktobra līdz 14. decembrim RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studenti

02.02.2017.   2017. g. 27. janvārī RTU Studentu parlaments organizēja pasākumu

31.01.2017. RTU IEVF studenti tradicionālajās Latvijas studentu ziemas meistarsacīkstēs

31.01.2017. Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātei (RTU

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv