Latviešu English
IEVF vadība Drukāt

DEKĀNE

Elīna Gaile-Sarkane profesore, Dr.oec.,
Tālrunis: 67089010, E-pasts: Elina.Gaile-Sarkanebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv @rtu.lv

DEKĀNA VIETNIECE MĀCĪBU DARBĀ

Inga Lapiņa, profesore, Dr.oec.,
Kvalitātes tehnoloģiju katedras vadītāja.
Tālrunis: 67089498, E-pasts: Inga.Lapinabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

DEKĀNA VIETNIEKS ZINĀTNES DARBĀ

Remigijs Počs, profesors, Dr.habil.oec., 
Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītājs.
Tālrunis: 67089012, E-pasts: Remigijs.Pocsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv 

DEKĀNA VIETNIECE ADMINISTRATĪVĀ DARBĀ

Daira Aramina, docente, MBA
Tālrunis: 67089031, E-pasts: Daira.Araminabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv 
 

STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Deniss Šceulovs, asoc. profesors, Dr.oec.,
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūta direktora p.i. 
Tālrunis: 67608625, E-pasts: Deniss.Sceulovsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv 

Jana Eriņa, asoc. profesore, Dr.oec.,
Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras vadītāja.
Tālrunis: 67608642, E-pasts: Jana.Erinabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
 
Nataļja Lāce, profesore, Dr.oec.,
Uzņēmumu finanšu un ekonomikas katedras vadītāja.
Tālrunis: 67089015, E-pasts: Natalja.Lacebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Aivars Vilnis Krastiņš, profesors, Dr.oec.,
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors,
Muitas un nodokļu katedras vadītājs.
Tālrunis: 67089662, E-pasts: Aivars.Krastinsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Ineta Geipele, profesore, Dr.oec.,
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta direktore,
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras vadītāja.
Tālrunis: 67089033, E-pasts: Ineta.Geipelebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Maija Šenfelde, profesore, Dr.oec.,
Teorijas attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras vadītāja.
Tālrunis: 67089430, E-pasts: Maija.Senfeldebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
 
Jānis Ieviņš, profesors, Dr.oec.,
Darba un civilās aizsardzības institūta direktors,
Darba un civilās aizsardzības katedras vadītājs.
Tālrunis: 67089488, E-pasts: Janis.Ievinsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Modris Ozoliņš, MBA, Dipl.oec., 

Starptautisko programmu nodaļas vadītājs.
Tālrunis: 67089035, E-pasts: Modris.Ozolinsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv