Latviešu English
IEVF vadība Drukāt

DEKĀNE

Elīna Gaile-Sarkane profesore, Dr.oec.,
Tālrunis: 67089010, E-pasts: Elina.Gaile-Sarkanebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv @rtu.lv

DEKĀNA VIETNIECE MĀCĪBU DARBĀ

Inga Lapiņa, profesore, Dr.oec.,
Kvalitātes tehnoloģiju katedras vadītāja.
Tālrunis: 67089498, E-pasts: Inga.Lapinabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

DEKĀNA VIETNIEKS ZINĀTNES DARBĀ

Remigijs Počs, profesors, Dr.habil.oec., 
Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītājs.
Tālrunis: 67089012, E-pasts: Remigijs.Pocsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv 

DEKĀNA VIETNIECE ADMINISTRATĪVĀ DARBĀ

Daira Aramina, docente, MBA
Tālrunis: 67089031, E-pasts: Daira.Araminabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv 
 

STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI


Jana Eriņa, asoc. profesore, Dr.oec.,
Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras vadītāja.
Tālrunis: 67608642, E-pasts: Jana.Erinabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
 
Nataļja Lāce, profesore, Dr.oec.,
Uzņēmumu finanšu un ekonomikas katedras vadītāja.
Tālrunis: 67089015, E-pasts: Natalja.Lacebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Aivars Vilnis Krastiņš, profesors, Dr.oec.,
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors,
Muitas un nodokļu katedras vadītājs.
Tālrunis: 67089662, E-pasts: Aivars.Krastinsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Ineta Geipele, profesore, Dr.oec.,
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta direktore,
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras vadītāja.
Tālrunis: 67089033, E-pasts: Ineta.Geipelebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Maija Šenfelde, profesore, Dr.oec.,
Teorijas attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras vadītāja.
Tālrunis: 67089430, E-pasts: Maija.Senfeldebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
 
Jānis Ieviņš, profesors, Dr.oec.,
Darba un civilās aizsardzības institūta direktors,
Darba un civilās aizsardzības katedras vadītājs.
Tālrunis: 67089488, E-pasts: Janis.Ievinsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Jānis Mazais, profesors, Dr.sc.ing.,
Ražošanas kvalitātes institūta direktors,
Kvalitātes pilnveides, pētījumu un mācību centra direktors.
Tālrunis: 67089740, E-pasts: Janis.Mazaisbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Modris Ozoliņš, MBA, Dipl.oec.,
Starptautisko programmu nodaļas vadītājs.
Tālrunis: 67089035, E-pasts: Modris.Ozolinsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrika aicina pieteikties pavasara sezonai inovācijas

04.12.2017. Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ieradīsies studenti no Maskavas Valsts reģionālās

Šī gada 30. novembrī Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes sēdē Starptautisko ekonomisko

01.12.2017. Novembra izskaņā notikusi Inženierekonomikas un vadības fakultātes pirmā padomnieku

16.11.2017 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv