Latviešu English
Aktualitātes
AICINĀM STUDENTUS PIETEIKTIES VASARAS SKOLAI SERBIJĀ
Ja esi Inženierekonomikas un vadības fakultātes students, nepalaid garām iespēju pieteikties vasaras skolai Nišas universitātē, Serbijā. 
 
Vasaras skolas norises laiks: no 2018. gada 8. līdz 14. jūlijam
 
Tēma: «Digitālais mārketings».
 
Lai saņemtu vasaras skolai vienreizējo stipendiju jābūt:
 
 labām sekmēm studijās;
 jāsagatavo motivācijas vēstule nosūtot uz e-pastu: uldis.kamolsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv. 
 
Pieteikumus aicinām iesniegt līdz š.g. 1. maijam, plkst. 23:59.
 
Vairāk informācijas vasaras skolas mājas lapā: http://www.eknfak.ni.ac.rs/summerschool/  vai sazinoties ar vasaras skolas koordinatoru Uldi Kamolu, e-pasts: Uldis.Kamolsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv.

 
Iznākusi Valsts pētījumu programmas (VPP) EKOSOC-LV monogrāfija “Simtam pāri. Viedā Latvija”
Šā gada 21. martā Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) notika valsts pētījumu programmas (VPP) EKOSOC-LV monogrāfijas «Simtam pāri. Viedā Latvija» atvēršanas pasākums. Autoru kolektīva monogrāfija sagatavota, balstoties uz 2014.–2017. gadā veiktajiem pētījumiem 10 projektos, kuri iekļāvās minētajam laika posmam apstiprināto 6 prioritāro zinātnes fundamentālo un lietišķo pētījumu virzienu 5. virzienā: valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība (sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide).
 
monografija_vieda_latvija.jpg
 

Monogrāfijā «Simtam pāri. Viedā Latvija» tiki iekļauti arī divi programmas projekti sadarbībā ar Rīgas Tehnikās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāti:

«Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos un priekšlikumi tās stiprināšanai», projekta vadītājs LZA akadēmiķis, RTU IEVF profesors Dr. habil. oec. Remigijs Počs. Projekta mērķis bija izstrādāt teorētisko pamatojumu un praktiskos risinājumus Latvijas uzņēmumu konkurētspējas ārējos tirgos stiprināšanai un palielināšanai.

«Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai», projekta vadītāja RTU IEVF profesore Dr. oec. Nataļja Lāce. Projekta mērķis bija izpētīt un izstrādāt metodes, modeļus un risinājumus, kas nodrošinās sadarbības sistēmas izveidi starp publisko sektoru, zinātni, izglītības sistēmu un biznesu un veicinās inovācijas un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī sekmēs Latvijas tautsaimniecības restrukturizāciju viedās specializācijas stratēģijas uzstādījumu kontekstā. 

Kā monogrāfijas ievadā uzsvērusi galvenā redaktore un EKOSOC-LV vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža, tā ir pirmā sociālo zinātņu pētījumiem paredzētā valsts pētījumu programma atjaunotajā neatkarīgajā Latvijā, gūstot iespēju valsts un sabiedrības ilgtspējīgu attīstību pētīt kompleksi no tautsaimniecības transformācijas, resursu, demogrāfijas, vides, pārvaldības, tiesiskā ietvara, zināšanu sabiedrības viedokļa un veikt to starpdisciplināri un starpinstitucionāli visām universitātēm un reģionālajām augstskolām. 


Desmit projekti pētniecības gaitā tika sastrukturēti blokos, un arī monogrāfijā ieskats apjomīgajā pētnieciskajā darbā dots projektu blokos: 

telpiskās attīstības projektu bloks – vad. B. Rivža; 
sabiedrības attīstības projektu bloks – vad. J. Krūmiņš; 
ekonomiskās attīstības projektu bloks – vad. R. Počs;
tiesiskais ietvars – vad. Ā. Meikališa.
Katrā projektu blokā līdzās kopsavilkumam par pētniecības gaitu ir doti secinājumi un ieteikumi, problēmu uzstādījumi un risinājumi, kas plaši izmantojami turpmākajā lēmumu pieņemšanā un darbībā. Tāpat katrā projektu blokā ir ietverti labās prakses piemēri, tajā skaitā parādot, ka ikvienā Latvijas reģionā ir zināšanu ekonomikas jeb augsto un vidēji augsto tehnoloģiju ražošanas uzņēmumi un zināšanu ietilpīgo pakalpojumu sniedzēji. Taču viedā ekonomika ir ievērojami vairāk jāattīsta, jo Latvijas mērķis nav būt lētā darbaspēka zemei.

EKOSOC – LV projektu īstenošanā  tika iesaistīti dalībnieki no dažādām institūcijām, t.sk., Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Vidzemes Augstskolas, Daugavpils Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Ventspils Augstskolas u.c. institūcijām.

Monogrāfijas galvenā redaktore ir EKOSOC-LV vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža, zinātniskā redaktore ir VPP EKOSOC-LV un LLU vadošā pētniece Dr. oec. Elita Jermolajeva, atbildīgā redaktore Ausma Mukāne.

Monogrāfiju ir izmantojama studiju darbos, lēmumu pieņemšanā dažāda līmeņa pārvaldībā, reģionālo attīstības plānu u.c. dokumentu izveidē, NVO darbā.

 
INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE UZŅEM VIESUS NO ĶĪNAS (PEKINAS)
2018. gada 27. martā Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē (RTU IEVF) viesojās Pekinas Starptautisko studiju universitātes (Beijing International Studies University – BISU) prezidents profesors Ji Jinbiao un Starptautiskās sadarbības departamenta direktore asociētā profesore Cai Jian. 
 
kina-1.jpg 

Tikšanās laikā IEVF dekānes vietniece mācību darbā profesore Inga Lapiņa prezentēja informāciju par fakultāti, iepazīstināja ar piedāvātajām studiju iespējām un fakultātes īstenotiem un aktuāliem projektiem. Veicinot turpmākās sadarbības iespējas, norisinājās diskusijas par studentu apmaiņas programmu un studiju kursu apgūšanas iespējām Inženierekonomikas un vadības fakultātē. Diskusijā piedalījās dekāne profesore Elīna Gaile-Sarkane, dekānes vietniece mācību darbā profesore Inga Lapiņa, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras vadītāja asociētā profesore Jana Eriņa un Muitas un nodokļu katedras docents Māris Jurušs. Tāpat, vizītes laikā viesiem tika organizēts IEVF Muitas un nodokļu vēstures muzeja apmeklējums. 
 
kina-2.jpg 

Pekinas pilsētas vadības un BISU delegācijas vizītes laikā Rīgas domē, klātesot Pekinas vicemēram Zhang Gong un Rīgas mēra vietniekam Andrim Amerikam,  Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Pekinas Starptautisko studiju universitāte (BISU) parakstīja sadarbības līgumu par studentu apmaiņu. Līgumu parakstīja RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis un BISU prezidents Ji Jinbiao.
 
kina-3.jpg 

Vizītes laikā 26. un 27. martā BISU viesi un Pekinas delegācija tikās ar Ķīnas skolēniem, kuri RTU un BISU sadarbības projekta laikā mācās Latvijā, kā arī viesojās RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, kur iepazinās ar Dizaina fabrikas darbu un tikās ar Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes (ETF) dekānu profesoru Jurģi Poriņu. 

RTU jau vairākus gadus cieši sadarbojas ar Pekinas Starptautisko studiju universitāti  BISU, un tā ir viena no vadošajām Pekinas universitātēm.

 


 
Klajā nākusi zinātniskā monogrāfija “Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana”
2018. gada 20. martā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē notika zinātniskās monogrāfijas “Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana” svinīgā prezentācija. Monogrāfijas autores ir Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras docētājas asoc.prof. Ilze Judrupa un prof. Maija Šenfelde. 
 
Zinātniskajā monogrāfijā aplūkotas problēmas, kas saistītas ar reģionu konkurētspējas novērtēšanu, lai vecinātu reģionālās politikas un pamatotu reģionu attīstības stratēģiju izstrādi. Monogrāfijas zinātniskā novitāte ir reģiona konkurētspējas indeksa izstrāde, kurš ir piemērots reģionu konkurētspējas novērtēšanai Latvijā. 
 
Zinātniskā monogrāfija būs noderīga studentiem, pasniedzējiem un pētniekiem, reģionālās attīstības speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem, jebkuram interesentam par reģionālās konkurētspējas novērtēšanas jautājumiem.

 
<< Sākums < Atgriezties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tālāk > Beigas >>

Rezultāti 1 - 9 no 210

Ja esi Inženierekonomikas un vadības fakultātes students, nepalaid garām iespēju pieteikties vasaras

Šā gada 21. martā Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) notika valsts pētījumu programmas (VPP) EKOSOC-LV

2018. gada 27. martā Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē (RTU IEVF)

2018. gada 20. martā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē notika zinātniskās monogrāfijas “Latvijas

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv