Latviešu English
Aktualitātes
IEVF BUNĪ saņem starptautiskās atzinības zinātnē
BUNĪ saņem starptautiskās atzinības zinātnē

No 2016.gada 7. marta līdz 2016.gada 10. martam Kuala Lumpurā, Malaizijā norisinājās IEOM 6th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Konferencē piedalījās zinātnieki un praktiķi no vairāk nekā 70 valstīm, tai skaitā arī RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta zinātnieki. Konferencē ar vairāku zinātnisko pētījumu rezultātu prezentācijām un sekciju “Case Studies” un “Construction Management” vadīšanu piedalījās RTU profesore Ineta Geipele, zinātniskie asistenti un doktoranti Linda Kauškale, kura vadīja sekciju “Production Planning and Management” un “Case Studies” darbu, Līga Kamola, kura vadīja sekciju “Sustainability and Green Systems” darbu, Uldis Kamols un Svetlana Ivanova.

ieom_1.jpg

BUNĪ institūta direktore, profesore Ineta Geipele saņēma Distinguished Educator Award par ieguldījumu zinātnē. Savukārt, RTU profesores Ineta Geipeles un BUNĪ zinātniskās asistentes un doktorantes Linda Kauškales raksts ,,Real Estate Investment Management and Macroeconomic Sustainability: Case of Latvia and International Experience” saņēma izcilības apbalvojumu Best Track Paper Award virzienā Construction Management.
ieom_2016_best papers award.jpgieom_2016_best papers award linda.jpg

BUNĪ zinātnieki ar vairāku zinātnisko pētījumu rezultātiem piedalījās ResearchWorld organizētajā starptautiskā konferencē 14th International Conference on Civil and Environmental Engineering (I2C2E)  Singapūrā, kas notika 2016.gada 4. martā, kur vienas sekcijas darbu vadīja zinātniskais asistents Uldis Kamols.

ieom_2.jpg

Konferencēs tika prezentēti jaunākie sasniegumi zinātnē, notika diskusijas un tika apspriesta starptautiskā pieredze  inženierzinātnes, vadībzinātnes un ekonomikas jautājumos.
 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte atklāj Informācijas centru

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte (RTU IEVF), iesākot savas 50. jubilejas gadu, atver Informācijas centru, kas studentiem, darbiniekiem un citiem apmeklētājiem nodrošinās nepieciešamās informācijas pieejamību un apriti latviešu, angļu un krievu valodā.

ievf_infocentrs.jpg

«Jubilejas gads ir kā atskaites posms, lai novērtētu paveikto un noteiktu nākamā perioda prioritātes. Viena no prioritātēm ir atvērtas fakultātes veidošana, kas ir saskaņā ar informācijas nodrošināšanu un atbilstošu pakalpojumu pieejamību Latvijas un ārvalstu studentiem,» atklāj IEVF dekāna vietniece zinātnes darbā E. Gaile-Sarkane.

Informācijas centra darbinieki – IEVF studenti – ne tikai sagaida viesus un sniedz nepieciešamo informāciju par studiju procesu, telpu plānojumu, svarīgākajām IEVF aktualitātēm, bet arī piedāvā kopēšanas, drukāšanas un iesiešanas pakalpojumus.

Šogad RTU IEVF svin 50 gadu jubileju,  tāpēc 2016. gadā fakultātē paredzēts īstenot un ieviest dažādus jauninājumus un projektus, kurus 1. oktobrī noslēgs vērienīgs pasākums.

 

 
RTU IEVF un Rīgas Biznesa skolas maģistra programmas ir pasaules un reģiona reitingā
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātei (RTU IEVF) un Rīgas Biznesa skolai (RBS) kopīgi piedaloties starptautiskajā Eduniversal maģistra studiju programmu reitingā, 2015. gadā  iegūts izcils novērtējums, sasniedzot, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, visās kategorijās augstākus rādītājus.

Eduniversal ir Francijas reitingu aģentūras un konsultāciju kompānijas «SMBG» veidots novērtējums. Tā ir organizācija, kas specializējas augstākās izglītības un profesionālās orientācijas jautājumos. Ik gadu tā veido 1000 labāko universitāšu un biznesa skolu reitingu vairāk nekā 150 valstīs, deviņās pasaules zonās (Austrumāzija, Austrumeiropa, Āfrika, Centrālāzija, Eirāzija un Tuvie Austrumi, Latīņamerika, Okeānija, Rietumeiropa un Ziemeļamerika), kā arī maģistra programmu reitingu pasaules mērogā, kurā ietilpst 4000 maģistrantūras un MBA programmas 30 dažādos specializācijas virzienos.

Trīs RTU IEVF maģistra studiju programmas iekļautas starp pasaules labākajām:

 • RTU IEVF īstenotā maģistra studiju programma «Muitas un nodokļu administrēšana», pakāpjoties par 2 vietām, ierindota 37.  vietā starp pasaules 50 labākajām universitāšu un biznesa skolu programmām nodokļu administrēšanas jomā;
 • RTU IEVF īstenotā maģistra studiju programma «Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana», pakāpjoties par 10 vietām, ierindota 35. vietā starp pasaules 100 labākajām universitāšu un biznesa skolu programmām nekustāmā īpašuma pārvaldīšanas jomā;
 • RTU IEVF īstenotā maģistra profesionālo studiju programma (Master of Business Administration – MBA) «Inovācijas un uzņēmējdarbība» », pakāpjoties par 2 vietām, ierindota 47. vietā starp pasaules 100 labākajām universitāšu un biznesa skolu programmām uzņēmējdarbības jomā.

Vēl piecas IEVF un RBS programmas ierindotas augstās pozīcijās Austrumeiropas reģionā:

 • RTU IEVF īstenotā maģistra studiju programma «Uzņēmējdarbības finanses», pakāpjoties par 4 vietām, ierindota 6. vietā starp 200 Austrumeiropas reģiona labākajām universitāšu un biznesa skolu programmām finanšu jomā;
 • RTU IEVF īstenotā maģistra studiju programma «Ekonomika», pakāpjoties par 1 vietu, ierindota 8. vietā starp 200 Austrumeiropas reģiona labākajām universitāšu un biznesa skolu programmām ekonomikas jomā;
 • RBS īstenotā «Executive MBA» , pakāpjoties par 3 vietām, programma ierindota 12. vietā starp 200 labākajām Austrumeiropas universitāšu un biznesa skolu programmām nepilna laika studijās;
 • RBS īstenotā «Professional MBA», » , pakāpjoties par 2 vietām, programma ierindota 14. vietā starp 200 labākajām Austrumeiropas universitāšu un biznesa skolu programmām pilna laika studijās.
 • RBS īstenotās «Professional MBA» programmas Mārketinga specializācija ierindota 15. vietā starp 200 labākajām Austrumeiropas universitāšu un biznesa skolu programmām mārketinga jomā;

Eduniversal mērķis ir izveidot sarakstu ar pasaules labākajām augstskolām, kas palīdzētu interesentiem izvēlēties piemērotākās pasaules universitātes un biznesa skolas, balstoties uz atzītu izglītības ekspertu rekomendācijām. Papildu Eduniversal veicina studentu un akadēmiskā personāla starptautisko mobilitāti.

Reitinga rezultāti pierāda RTU IEVF un RBS maģistra studiju programmu augsto konkurētspēju dažādās jomās. Vērtēšanas metodoloģija ietver gan absolventu vērtējumu, gan personāla atlases kompāniju un uzņēmumu personāla vadītāju viedokli, gan augstskolas pašnovērtējumu, kas rezultātā dod objektīvu skatījumu gan par programmas reputāciju, gan studentu apmierinātību, gan  par absolventu nodarbinātību un konkurētspēju biznesa vidē.
 
RTU IEVF veicina sadarbību ar augsti novērtēto Kühne Logistics Universitāti

2015.gada 8. un 9. decembrī IEVF dekāns Remigijs Počs, dekāna vietniece Inga Lapiņa un SESTEL katedras asociētais profesors Dmitrijs Solovjevs apmeklēja Kühne Logistics Universitāti (KLU) Hamburgā, Vācijā.

kuhne_logistics_universitate.jpg

KLU ir valsts akreditēta privāta universitāte, kurā mācās studenti no dažādām pasaules valstīm. Universitātē tiek īstenotas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas un veic zinātnisko pētniecību tādos virzienos kā globālā loģistika, piegādes ķēžu vadība, jūras loģistika, marketings un inovācijas, stratēģiskā vadība u.c.

KLU 2014. gadā  prestižajā biznesa skolu reitingā (Handelsblatt Ranking 2014) ieguva trešo vietu zinātniskajā pētniecībā starp visām privātajām biznesa skolām Vācijā, Austrijā un Šveicē, kā arī aptaujas reitingā  (CHE University Ranking 2014), kas tiek veidots balstoties uz studentu sniegto viedokli, ierindojoties kā viena no visaugstāk novērtētākajām augstākās izglītības iestādēm Vācijā.

Divu dienu vizītes laikā KLU notika tikšanās ar KLU prezidentu prof. Dr. Thomas Strothotte, prezidenta padomnieku starptautiskajās attiecībās prof. Christian Tröster, Starptautiskā departamenta direktori Ulrike Schneider, Karjeras centra vadītāju Ina Renz, kā arī ar bakalaura studiju programmas vadību un  loģistikas prof. Dr. Asvin Goel.

Vizītes noslēgumā RTU IEVF pārstāvji tikās ar RTU Uzņēmējdarbības loģistikas programmas 3.kursa studenti Zani Radžēli, kura pašlaik KLU apgūst vairākus studiju priekšmetus Erasmus+ studentu mobilitātes programmas ietvaros.

Tikšanās laikā tika skatīti jautājumi par RTU IEVF SESMI un KLU sadarbības iespējām, par abu augstskolu stratēģiju starptautiskajiem aspektiem, par studentu mobilitāti, par studiju procesa attīstību un pilnveidi, par iespējām noslēgt sadarbības līgumu starp RTU un KLU.

 

 
Piesakies «OIL programmas» un saņem starptautisku sertifikātu
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes sadarbības partneris Coventry University (Lielbritānija) piedāvā tikai 15 studentiem unikālu iespēju piedalīties no 18.01.2016 līdz  22.04.2016 attālinātajā tiešsaistes studiju modulī, «OIL programmas» ietvaros.

Studiju modeļa ietvaros studentiem būs jāizvēlas viena no  piedāvātajām tēmā, kuras ietvaros tiks izvērstas dažāda līmeņa diskusijas angļu valodā.

Piedāvātās tēmas:


 • Eiropas jautājumi
 • Bēgļu krīze
 • Ētika
 • Uzņēmējdarbība
 • Inovācijas

Studenti, kuri sekmīgi būs nokārtojuši izvēlēto studiju moduli, saņems starptautiski atzītu sertifikātu, kā arī papildus 3 ECTF (2 KP).

Sertifikātu izsniegs Coventry University, kas ir 15 labākā augtākās izglītības iestāde Lielbritānijā.

Lai pieteiktu savu dalību OIL programmai, interesentiem līdz 22. decembrim plkst. 12:00 uz e-pasta adresi ievfbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv ir jāiesūta motivācijas vēstule, atbildot uz jautājumu: «Kāpēc es būtu vērtīgs OIL programmas ieguvums?».
 
<< Sākums < Atgriezties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tālāk > Beigas >>

Rezultāti 82 - 90 no 185

18.10.2017. Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte notikusi

    Laika periodā no 17. - 19. oktobrim Eiropas Savienības Robežu pārvaldības

18.10.2017. Nedēļas sākumā, 16. oktobrī, vēl jubilejas noskaņās televīzijas erudīcijas spēlē

Latvijas Banka izsludina starptautisku studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu 2018. To Latvijas

12.10.2017 Fakultātes telpas kļuvušas studentiem pieejamākas – 2017.

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv