Latviešu English
Aktualitātes
RTU IEVF mācībspēki publicējas «Springer»
Viena no pasaules lielākajām un prestižākajām izdevniecībām «Springer Science+Business Media», kas galvenokārt specializējusies zinātnes, tai skaitā ekonomikas, tehnikas un medicīnas tematikai veltītu akadēmisko žurnālu un grāmatu izdošanā, nesen laidusi klajā grāmatu «Key Iniatives in Corporate Social Responsibility». Izdevumā plašs autoru loks internacionālā aspektā ir aplūkojis ļoti dažādus korporatīvās atbildības aspektus Eiropā, Austrālijā un Āfrikā.

Grāmatas pirmā nodaļa ir veltīta galvenajām korporatīvās sociālās atbildības iniciatīvām Eiropā, un dažādu valstu pieredze ir aplūkota desmit apakšnodaļās. Trešā apakšnodaļa, kuras autores ir RTU Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedras mācībspēki – docente, ekonomikas zinātņu doktore Jūlija Bistrova un profesore, ekonomikas zinātņu doktore Nataļja Lāce, iepazīstina ar korporatīvās sociālās atbildības ieviešanas statusu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs un tā nozīmīgumu akciju investoriem. Abu autoru pētījums īstenots Latvijas Latvijas Zinātņu padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta «Latvijas iedzīvotāju drošumspējas stiprināšana, paaugstinot finanšu lietpratības līmeni» ietvaros.

Izdevums: http://www.springer.com/us/book/9783319216409


 
RTU IEVF students pārstāv Latviju «Google» starptautiskajā programmā studentiem «AdCamp»
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes (RTU IEVF) maģistrantūras students Edvards Lorencs kā vienīgais Latvijas pārstāvis piedalījies uzņēmuma «Google» starptautiskajā programmā studentiem «AdCamp EMEA 2015».

Programmas mērķis bija iepazīstināt studentus ar digitālā mārketinga pasauli un «Google» piedāvātajām reklāmas platformām un rīkiem, pārdošanas (sales) procesu, kā arī attīstīt studentu līderības spējas. Dalībai programmā no vairāk nekā 2000 pieteikumu tika izvēlēti 50 studenti no EMEA (Europe, Middle East, Africa) reģiona. Šogad «AdCamp» pasākumi paralēli notika divos «Google» birojos – Vroclavā un Dublinā. Edvards piedalījās Vroclavas biroja organizētajā pasākumā.

«Piedaloties programmā, esmu ieguvis bagātīgu pieredzi, uzzinot vairāk par uzņēmuma «Google» – vienas no pasaulē iekārotākas darba vietas – ikdienu. Tāpat projekts ļāvis iegūt jaunus starptautiskus kontaktus un draugus. Ar nepacietību gaidu iespēju «AdCamp» iegūtās zināšanas pielietot praksē. Viennozīmīgi iesaku studentiem pieteikties dalībai nākamajās programmās – tā ir iespēja iegūt ļoti plašas zināšanas īsā laikā,» uzsver Edvards.

Pasākuma laikā studentiem bija iespēja piedalīties vairākos semināros un treniņos par dažādiem «Google» piedāvātajiem reklāmu risinājumiem, izzinot svarīgākās digitālā mārketinga tendences un attīstības virzienus, kā arī iegūt vērtīgu ieskatu «Google» izmantotajās pārdošanas un prezentāciju tehnikās. Programmas noslēgumā studenti apkopoja iegūtās zināšanas un sacentās digitālā mārketinga stratēģiju izveidē.

Plašāku informāciju par «Google» programmu «AdCamp» iespējams uzzināt tās oficiālajā mājaslapā. Par citām «Google» piedāvātajām iespējām studentiem pilnveidot savas zināšanas un iegūt vērtīgu pieredzi un balvas uzņēmuma rīkotajos pasākumos var uzzināt šeit. Lielākā daļa programmu ir izstrādāta IT, uzņēmējdarbību un mārketingu studējošajiem, taču tiek piedāvātas arī programmas dizaina studentiem un citu sfēru pārstāvjiem.
 
RTU IEVF un RBS iegūst augstu novērtējumu Eduniversal augstskolu reitingā

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte (RTU IEVF) un Rīgas Biznesa skola (RBS) jau trešo gadu pēc kārtas iekļūst Eduniversal starptautiskajā universitāšu un biznesa skolu reitingā, ierindojoties 3 palmu līgā, kas apzīmē akadēmisko institūciju augsto līmeni, izcilo kvalitāti un spēcīgo starptautisko ietekmi biznesa un vadības izglītībā. Kopumā reitingu veido 5 palmu līgas.

eduniversal_rating_2015.png

Reitingā iekļautas trīs Latvijas augstākās izglītības iestādes. Daļu no kopējā vērtējuma veido 154 valstu 1000 labāko universitāšu un biznesa skolu vadītāju balsojums. Šogad rezultāti tika paziņoti Eduniversal pasaules konferencē, kas no 12. līdz 16. oktobrim norisinājās Hārvardas universitātē, Bostonā, Amerikas Savienotajās Valstīs. Tajā piedalījās arī RTU IEVF dekāna vietniece mācību darbā Inga Lapiņa.

I.Lapiņa atzīmē, ka apbalvojums ir nozīmīgs gan RTU konkurentspējas paaugstināšanai starptautiskajā arēnā, gan kā motivācija sasniegt augstākus rezultātus: «Iekļaušana 1000 pasaules labāko biznesa augstskolu skaitā ir pierādījums tam, ka IEVF un RBS tiek īstenota mūsdienīga attīstības stratēģija, kura ir starptautiska un uz biznesu orientēta.»

Eduniversal ir Francijas reitingu aģentūras un konsultāciju kompānijas «SMBG» veidots reitings. Tā ir organizācija, kas specializējas augstākās izglītības un profesionālās orientācijas jautājumos. Ik gadu tā veido 1000 labāko universitāšu un biznesa skolu reitingu vairāk nekā 150 valstīs, kā arī reitingu pasaules mērogā, kurā ietilpst 4000 maģistrantūras un MBA programmas 30 dažādos specializācijas virzienos.

Eduniversal mērķis ir izveidot labāko augstskolu sarakstu, kas palīdzētu studentiem izvēlēties piemērotākās pasaules universitātes un biznesa skolas, balstoties uz atzītu izglītības ekspertu rekomendācijām. Vēl viens būtisks reitinga mērķis ir atbalstīt un veicināt studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti.

Eduniversal reitingā ir apkopotas labākās augstākās izglītības iestādes, kuras piedalās biznesa un vadības izglītības īstenošanā, ar atšķirīgu reputācijas un ambīciju līmeni deviņās pasaules zonās: Austrumāzijā, Austrumeiropā, Āfrikā, Centrālāzijā, Eirāzijā un Tuvajos Austrumos, Latīņamerikā, Okeānijā, Rietumeiropā un Ziemeļamerikā.

Konferencē  tika skatīti jautājumi par augstskolu īstenoto stratēģiju starptautiskajiem aspektiem, starptautiskās sadarbības iespējām, globālo sadarbību un aliansēm biznesa izglītībā un to pievienoto vērtību augstskolām, studiju procesa attīstību un pilnveidi, nākotnes digitālo izglītību, augstskolu kopīgajām programmām, to modeļiem, izaicinājumiem un labāko praksi. I. Lapiņa uzsver, ka visi minētie jautājumi šobrīd ir īpaši aktuāli IEVF un RBS, «jo mūsu konkurētspēja tiek vērtēta vairs ne tikai Latvijas vai Eiropas mērogā, bet pasaulē».

Plašāka informācija par reitingu atrodama www.eduniversal-ranking.com

 

 
RTU pētīs Eiropas Savienības radītās izglītības un zinātnes sistēmas pārmaiņas Latvijā un Norvēģijā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pētnieki sadarbībā ar citu Latvijas augstskolu un Norvēģijas pētniekiem uzsākuši pētījumu par Eiropas Savienības politikas ietekmi uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā. Pētījuma rezultāti palīdzēs veicināt universitāšu darbības efektivitāti, tālāku attīstību, kā arī paaugstināt konkurētspēju, tā nodrošinot augstākās izglītības telpas efektīvāku eiropeizāciju dažādos līmeņos.

Pētījumā no Latvijas ir iesaistītas trīs augstskolas: Latvijas Universitāte (vadošais partneris), RTU un Rīgas Ekonomikas augstskola. Norvēģiju pārstāv Ziemeļvalstu inovāciju, zinātniskās darbības un izglītības pētījumu institūts NIFU (Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education).


Pašreizējās ES politiskās nostādnes aicina augstākās izglītības un pētniecības iestādes veikt lielas izmaiņas savā turpmākajā darbības modelī, reaģējot uz globālām tendencēm, ko rada jaunā vide augstskolās un pētniecības institūtos, tai skaitā inovācijas, zināšanās balstīta attīstība, intelektuālā īpašuma tiesības un akadēmiskā uzņēmējdarbība. Tādēļ pētījumā tiks novērtēti Boloņas deklarācijas, Lisabonas stratēģijas un citi politikas dokumenti un ar tiem saistīto procesu ietekme uz augstākas izglītības sistēmu Latvijā un Norvēģijā. Pētījumu plānots pabeigt 2017. gadā.

«Latvijas un Norvēģijas augstākās izglītības adaptācijas potenciāla un notiekošo izmaiņu salīdzinošā analīze šajā projektā būs ļoti noderīga, jo sniegs jaunas zināšanas par Eiropas Savienības ietekmi uz augstāko izglītību un pētniecību,» uzskata projektā iesaistītais NIFU pētnieks un Oslo Universitātes profesors Bjorns Stensakers (Bjørn Stensaker). Inženierekonomikas un vadības fakultātes starptautisko programmu nodaļas direktors Modris Ozoliņš uzsver, ka pēdējo desmitu gadu laikā  RTU ir izveidojusies cieša sadarbība ar Norvēģijas augstākajām mācību iestādēm, tādēļ būs īpaši interesanti sistēmiski salīdzināt augstākās izglītības sfēras kopumā.»

Projektu RTU vada M. Ozoliņš, projekta īstenošanu no RTU nodrošinās vadošās ekspertes – IEVF dekāna vietnieces profesore Elīna Gaile-Sarkane un profesore Inga Lapiņa, kā arī IEVF vadošie pētnieki, pētnieki un doktoranti.

Projektu līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments.

 
IEVF SESMI studentu vizīte uz VID

2015.gada 15.oktobrī Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (RTU IEVF SESMI) 1.kursa studenti karjeras izglītības brauciena ietvaros viesojās Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) administratīvajā ēkā Rīgā, Talejas ielā 1.

Apmeklējuma mērķis bija uzzināt par VID struktūru un darbības jomām, kā arī  apskatīt VID administratīvo ēku.
vid-1.jpgRTU SESMI studentus uzrunāja VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone ar prezentāciju par Valsts ieņēmumu dienestu, tā darbības virzieniem, stratēģiju, kā arī karjeras iespējām VID. I.Pētersone studentus iepazīstināja ar iestādes cilvēkresursu politiku, tālākizglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām, darba vidi, vērtībām. VID ģenerāldirektore pozitīvi novērtēja VID un RTU SESMI līdzšinējo sadarbību jauno speciālistu sagatavošanā. I.Pētersone aicināja RTU SESMI studentus aktīvi izmantot studiju laiku un iespējas, ko sniedz studentiem nodrošinātās mācību prakses vietas VID struktūrvienībās, lai iepazītos ar iestādes darbību, kā arī izvērtētu savas profesionālās intereses un iespējamo darbības jomu pēc augstskolas beigšanas. Pēc uzrunas studentiem bija iespēja uzdot jautājumus gan VID vadītājai, gan citiem klātesošajiem VID darbiniekiem.
vid-2.jpg
Pēc tikšanās ar VID ģenerāldirektori RTU SESMI studenti devās ekskursijā pa VID administratīvo ēku, kur viņiem bija iespēja apmeklēt vairākas VID struktūrvienības, tostarp VID Muitas pārvaldes Muitas laboratoriju un Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru, kas atrodas VID telpās.

22.oktobrī plānots VID apmeklējums RTU SESMI 4.kursa studentiem, lai tiktos ar VID ģenerāldirektores vietniekiem un pārrunātu darba iespējas VID pēc RTU SESMI absolvēšanas.
vid-3.jpg

RTU SESMI nodarbojas ar muitas un nodokļu speciālistu apmācību kopš 1994.gada, gūstot pasaules mēroga atzinību un saņemot Pasaules muitas organizācijas (PMO) akreditāciju bakalaura un maģistra līmeņa programmām „Muitas un nodokļu administrēšana” par atbilstību vienotajiem muitnieku profesijas standartiem, ko apstiprinājušas 177 PMO dalībvalstis.

RTU SESMI ir vienīgā augstākā mācību iestāde Latvijā, kas sagatavo speciālistus VID pamatprofesijās gan muitas, gan nodokļu jomā. SESMI ir izveidojusies cieša sadarbība ar VID, kuru paredz arī noslēgtie sadarbības līgumi. Pirmais šāds sadarbības līgums tika noslēgts jau 1994.gadā. Šajos gados diplomus muitas un nodokļu administrēšanas jomā ir saņēmuši apmēram 5000 jaunie speciālisti. Pateicoties VID atbalstam, VID vadība un speciālisti piedalās mācību procesā, valsts eksāmenu komisijā, VID nodrošina prakses vietas studentiem. Gan SESMI, gan VID speciālisti kopīgi piedalās arī starptautiskos projektos.

 
<< Sākums < Atgriezties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tālāk > Beigas >>

Rezultāti 73 - 81 no 167

26.06.2017. Šogad pirmo reizi reflektanti konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas

21.06.2017. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļauta «The Times Higher Education»

21.06.2017. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) kopā ar Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA)

  Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē š.g

09.06.2017. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) «QS World University Rankings 2018»

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv