Latviešu English
Aktualitātes
IEVF SESMI STUDENTEI ARITAI KLOVĀNEI PANĀKUMI PRESTIŽAJĀ LATVIJAS EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAS FORUMS (LEAF
Apsveicam ar izcilu sasniegumu mūsu studenti Aritu Klovāni un viņas zinātnisko vadītāju Māri Jurušu!
 
2016. gada 14. decembrī IEVF SESMI studentei Aritai Klovānei, kura mācās maģistratūrā programmā "Muitas un nodokļu administrēšana", par bakalaura darbu "Pievienotās vērtības nodokļa plaisa" piešķirta 2. vieta prestižajā Latvijas Ekonomikas Attīstības Forums (LEAF) rīkotajā konkursā “LEAF balva 2016”. Zinātniskais vadītājs: Dr.oec. docents Māris Jurušs. Par iegūto 2. vietu piešķirta arī 300 eur naudas balva un brauciens uz Eiropas Parlamentu Briselē.
 
sesmi_leaf_foto_201216.jpg 

Balva apliecina Inženierekonomikas un vadības fakultātes pasniedzēju un studentu profesionalitāti un pašatdevi mācību procesā. Tam pamatā ir rūpīgs darbs, atbildība un sadarbība. Novēlam arī citiem studentiem būt mērķtiecīgiem, apzinīgiem, aktīvi piedalīties studentu konferencēs, spēt sevi profesionāli pierādīt citos pasākumos, kā arī veiksmi personiskā izaugsmē!

Vairāk par balvu šeit:


 
BUNĪI ĀRVALSTU STUDENTI IEPAZĪST LATVIJAS KOKUS
2016.gada 13.decembrī RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtā profesionālā maģistra studiju programmas "Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana" ārvalstu studentiem tika rīkots mācību brauciens uz izstādi "Iepazīsties - Koks!" Mežaparka Lielās estrādes telpās. Ekskursijas ietvaros studenti tika iepazīstināti ar populārākajām Latvijas koka šķirnēm, koku audzēšanas procesu un to attīstību Latvijā, dažādiem no koka ražotiem materiāliem un produktiem.
 
bunii_ekskursija_koki_foto_191216.jpg
 
BUNĪI STUDENTE SAŅEM FIABCI STIPENDIJU
Kopš 2006. gada RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts ir Starptautiskās Nekustamā īpašuma federācijas - FIABCI International – biedrs. Šī dalība dod iespēju nekustamā īpašuma jomā strādājošajām institūcijām uzlabot savas darbības kvalitāti un kompetenci, savstarpēji apmainīties ar informāciju, kā arī paplašināt savas biznesa iespējas lokālā, nacionālā un starptautiskajā līmenī.
 
FIABCI 2016. gada rudens stipendiju fondā ir iekļauta BUNĪI pārstāve: maģistra profesionālo studiju programmas „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” 2. kursa studente Linda Šterna. 
 
bunii_fiabci stipendija_foto_191216.jpg
 
FIABCI Stipendiju fonds ir starptautiska iniciatīva, kas vērsta uz jaunās paaudzes nākotnes karjeras atbalstu visā pasaulē. Līdzekļi tiek piešķirti arī dalībvalstu universitātēm, lai veicinātu to starptautiskās nekustamā īpašuma izglītības programmas. Fonds atbalsta visu FIABCI reģionu nekustamā īpašuma jomas pētniekus un ir piešķīris stipendijas pretendentiem no daudzām FIABCI dalībvalstīm.
 
Kā zināms, jau kopš 2006. gada BUNĪ institūts īsteno bakalaura programmu „Nekustamā īpašuma pārvaldība” un maģistra programmu „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”, kas ir atzītas arī Starptautiskajā nekustamā īpašuma tirgū. Īstenotā maģistra studiju programma «Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana» ierindota 35. vietā starp pasaules 100 labākajām universitāšu un biznesa skolu programmām nekustamā īpašuma jomā.
 
FIABCI (The International Real Estate Federation) ir starptautiskā nekustamā īpašuma federācija, sabiedriska organizācija ar īpašu konsultanta statusu nekustamo īpašumu jautājumos ANO Ekonomikas un sociālo lietu Padomē. FIABCI dibināta 1948.gadā, tā apvieno nekustamā īpašuma profesionālās organizācijas 65 pasaules valstīs, 100 nacionālās asociācijas. FIABCI darbības jomas: nekustamo īpašumu darījumu starpniecība, vadīšana, vērtēšana, attīstīšana, kā arī likumdošana, arhitektūra, apdrošināšana nekustamo īpašumu jomās un pilsētu plānošana.

 
RTU SESMI direktors profesors Aivars Vilnis Krastiņš saņem Valsts robežsardzes apbalvojumu

RTU SESMI direktors profesors Aivars Vilnis Krastiņš saņēmis Latvijas Republikas Valsts robežsardzes apbalvojuma zīmi par nopelniem Valsts robežsardzes attīstībā.

Apsveicam ar iegūto nozīmīgo apbalvojumu!

a.v.krastins_robezssardzes_apbalvojums.jpg 

 

 
Muitnieku tālmācības auditorijas atklāšana RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē
Projekta “Eiropas Savienības Robežu pārvaldības programma Centrālāzijā” (BOMCA, 9. fāze) ietvaros 2016. gadā tika izveidota tālmācības sistēma starp RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtu (SESMI) un Augstāko militāro muitas institūtu Uzbekistānā.

Tehnisko misiju laikā 2016. gadā RTU eksperti Uzbekistānā izvērtēja esošo situāciju un izvēlējās nepieciešamos tehniskos risinājumus. Rezultātā ar projekta BOMCA finansiālo atbalstu Taškentas Augstākajā militārajā muitas institūtā tika uzstādītas iekārtas un aprīkota tālmācības auditorija. 
 
talmacibas_auditorija_sesmi_1_dec2016.jpg 
 
Savukārt, RTU SESMI Muitas un nodokļu katedra par saviem līdzekļiem sadarbībā ar RTU Rīgas Biznesa skolu izveidoja un aprīkoja savu tālmācības auditoriju. Auditorija ļaus plašāk izmantot tālmācību muitnieku apmācībai gan Latvijā, gan starptautiskajā līmenī.

Šī gada 24. novembrī aprobācijai notika pirmā tālmācības lekcija, kuru Uzbekistānas institūta studentiem nolasīja RTU docenti Aivars Gulbis un Aldis Čevers.
 
talmacibas_auditorija_sesmi_2_dec2016.jpg 

Sadarbības līgums starp RTU SESMI un Augstāko militāro muitas institūtu Uzbekistānā paredz, ka tālmācība tiks izmantota gan Uzbekistānas, gan Latvijas muitnieku apmācībai.

2017. gadā tiks turpināta muitnieku tālmācības sistēmas izveidošana starp RTU un augstākajām muitnieku mācību iestādēm un apmācības centriem arī citās Centrālāzijas valstīs. Nesen tika parakstīti divi sadarbības līgumi starp RTU un Kazahstānas universitātēm, notiek sarunas ar Kirgizstānas muitas iestādēm u.c. BOMCA-9 projekta ietvaros ir arī uzsākts darbs tālmācības sistēmas izveidošanai robežsardzes apmācībai Centrālāzijas valstīs. 

Jaunās RTU Muitas un nodokļu katedras tālmācības auditorijas atklāšana un otrā aprobācijas tālmācības lekcija Taškentas Augstākā militārā muitas institūta studentiem notiks šī gada 15. decembrī plkst.10:00 Rīgā, Kalnciema ielā 6, 13. auditorijā.


  

 
<< Sākums < Atgriezties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tālāk > Beigas >>

Rezultāti 73 - 81 no 212
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv