Latviešu English
Aktualitātes
RTU IEKĻUVUSI NOZĪMĪGĀ UNIVERSITĀŠU REITINGĀ
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļuvusi vienā no pasaulē vadošajiem universitāšu reitingiem – Times Higher Education (THE) BRICS & Emerging Economies University Rankigs 2017 TOP 300, ieņemot 201. – 250. vietu. 
 
RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis uzsver: «Iekļūšana starp 250 pasaules attīstības lielvalstu labākajām universitātēm vēlreiz apliecina, ka RTU pēdējo gadu darba rezultāti ir redzami ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski. Šo panākumu vēl spilgtāku padara tas, ka esam apsteiguši daudzkārt labāk finansētas universitātes, pateicoties RTU akadēmiskā personāla un studentu iecerēm un darba sparam.»
 
rtu_kipsalas_vizualizaicija.jpg 
 
RTU iekļūšana THE BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) & Emerging Economies University Rankigs 2017 TOP 300 ir svarīgs notikums ne vien RTU, bet visas Latvijas augstākās izglītības jomai kopumā, jo apliecina tās starptautisko konkurētspēju. Reitinga rezultāti nozīmē, ka RTU ir viena no 50 jauno ekonomikas valstu augstākās izglītības iestādēm, kas iekļuvušas šajā reitingā, un viena no 41 valsts universitātēm, kas iekļuvušas finālistu jeb 300 visaugstāk novērtēto augstskolu sarakstā.  
 
Reitingā, kura rezultāti tika publiskoti 30. novembrī, tiek vērtēts universitāšu sniegums piecās darbības jomās un iegūto vietu nosaka to vērtējuma kopsumma: studijas (studiju vide – 30%), pētniecība (apjoms, ienākumi un reputācija – 30%), citējamība (pētniecības ietekme – 20%), starptautiskā perspektīva (personāls, studenti, pētniecība – 10%) un industrijas ienākumi (zināšanu pārnese – 10%). Reitinga metodoloģija veidota, īpašu uzmanību pievēršot augstskolu sadarbības ar industriju un starptautiskās perspektīvas izvērtējumam, jo tieši šie indikatori ir sevišķi nozīmīgi jauno ekonomiku kontekstā.  
 
Reitinga pirmajā vietā ierindojusies Pekinas Universitāte (Peking University, Ķīna), Cinhua Universitāte (Tsinghua University, Ķīna), bet trešajā – Lomonosova Maskavas Valsts universitāte (Lomonosov Moscow State University, Krievija). Līdztekus RTU arī Latvijas Universitāte ieņem 201. – 250. vietu šajā reitingā.

 
RTU IEVF un Rīgas Biznesa skola augstu novērtēta Eduniversal augstskolu reitingā
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF) un Rīgas Biznesa skola (RBS) ir augstu novērtēta Eduniversal starptautiskajā universitāšu un biznesa skolu reitingā («Eduniversal Business Schools Ranking»), pirmo reizi ierindojoties 4 palmu līgā, kas apzīmē īpaši augstu akadēmiskās institūcijas līmeni, izcilu kvalitāti un spēcīgu starptautisko ietekmi biznesa un vadības izglītībā. Kopumā reitingu veido 5 palmu līgas. RTU līdz šim atradās 3 palmu līgā. 
 
Apliecinājumu par pievienošanos 4 palmu līgai RTU saņēma 9. Eduniversal pasaules konferencē, kas no 28. novembra līdz 1. decembrim norisinājās Kertina universitātē (Curtin University), Pērtā, Austrālijā, un kurā piedalījās  RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis, IEVF dekāna vietniece mācību darbā Inga Lapiņa un RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins. 
 
eduniversal_i lapina 2016.jpg 
 
RTU IEVF un RBS ierindojušās augstajā 4 palmu līgā, kur iekļautas 200 biznesa skolas ar teicamu vērtējumu un ievērojamu starptautisko ietekmi, pakāpjoties par vienu līgu augšup, salīdzinājumā ar pagājušā gada reitingu, un apliecinot RTU stratēģisko prioritāšu izpildes progresu. 
 
Eduniversal 5 palmu līgā par ietekmīgākajām atzīta Hārvarda Universitātes Biznesa skola (Harvard Business School), Jēlas Universitātes Biznesa skola (Yale School of Management) un Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta Slouna biznesa skola (Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management). 
 
Eduniversal 9. konferencē tika skatīti jautājumi par augstākās izglītības internacionalizāciju un inovācijām biznesa un vadības izglītībā. L. Ribickis piedalījās paneļdiskusijā «Izglītības internacionalizācija: izglītības eksports un tā ietekme uz nacionālajām un reģionālajām ekonomikām» («The Internationalisation of Education: The Export of Education and its Value to National and Regional Economies»). RTU rektors diskusijas laikā dalījās pieredzē par modernas, starptautiski pazīstamas un konkurētspējīgas augstskolas veidošanu, piesaistot ārvalstu studentus, pastāvīgi paaugstinot studiju kvalitāti un pētniecības rezultātu starptautisko atpazīstamību, akcentējot internacionalizāciju kā RTU stratēģisko prioritāti, kā arī minot izaicinājumus, ar kuriem augstskolām jāsaskaras starptautiskās sadarbības procesā.    

Eduniversal reitingu veido Francijas reitingu aģentūra un konsultāciju kompānija «SMBG», kas specializējas augstākās izglītības un profesionālās orientācijas jautājumos. Ik gadu tā veido 1000 labāko universitāšu un biznesa skolu reitingu vairāk nekā 150 valstīs, kā arī reitingu pasaules mērogā, kurā ietilpst 4000 maģistrantūras un MBA programmas 30 dažādos specializācijas virzienos. Daļu no kopējā vērtējuma veido 154 valstu 1000 labāko universitāšu un biznesa skolu vadītāju balsojums. 
 
Reitinga mērķis ir izveidot labāko augstskolu sarakstu, kas palīdzētu studentiem izvēlēties piemērotākās pasaules universitātes un biznesa skolas, balstoties uz atzītu izglītības ekspertu rekomendācijām. Būtisks reitinga mērķis ir arī studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes veicināšana. 
 
Reitingā apkopotas labākās augstākās izglītības iestādes, kas piedalās biznesa un vadības izglītības īstenošanā, ar atšķirīgu reputācijas un ambīciju līmeni deviņās pasaules zonās: Austrumāzijā, Austrumeiropā, Āfrikā, Centrālāzijā, Eirāzijā un Tuvajos Austrumos, Latīņamerikā, Okeānijā, Rietumeiropā un Ziemeļamerikā. 
 
Plašāka informācija par reitingu — www.eduniversal-ranking.com . 
RTU IEVF BUNĪ profesore Tatjana Tambovceva lasa lekcijas Florences Universitātē
No 19.11. līdz 24.11.2016  RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta profesore Tatjana Tambovceva Florences Universitātē (Itālijā) nolasīja lekcijas un vadīja seminārus maģistra programmas «Starptautiskās attiecības un Eiropas studijas» («International relations and European studies») studentiem studiju kursa «Enerģija, vide un Eiropas drošība» («Energy, Environment, and European Security») ietvaros. Tika nolasītas lekcijas par divām tēmām: «Aprites ekonomika» («Circular Economy») un  «Energoefektivitāte un enerģijas saglabāšanas pieredze Eiropā un Latvijā»  («Energy efficiency and energy saving experiences in Europe and Latvia») (kopā 8 st.). Papildus tika apspriesti potenciālie kopējie zinātniskie projekti un publikāciju izveide ar kolēģiem no Florences Universitātes “Ekonomikas un vadības” un “Politikas un sociālo zinātņu” departamentiem.
 
t.tambovcevas_vieslekcija_florence_universitate.jpg 

 
IEVF 3. kursa studenti realizē labdarības projektu
26. novembrī RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes programmas “Ekonomika” 3. kursa studenti Jānis Keisis, Elīna Caunīte, Viktorija Mačanovska, Karīna Kirillova un Karīna Kabaka viesojās Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu aprūpes centrā “Vita”. Labdarības projekts tika realizēts pēc docentes Ritas Greitānes ierosinājuma studiju kursa “Projektu vadīšana” ietvaros.
 
labdaribas_projekts_ievf_1.jpg 
 
Jaunieši kopā ar bērniem spēlēja dažādas spēles, kurās lietā bija jāliek atjautība - jāmāk atraisīt sevi un draugu no auklām, jāuzbūvē makaronu tornis; palīgā nāca arī centra darbinieki. Tika demonstrēti dažādi mājas apstākļos paveicami eksperimenti -  bērni iemācījās pagatavot “varavīksnes” ūdeni, likt tējas maisiņiem lidot un darināt lavas lampu. Par to, kā pareizi kāpt kalnos un staigāt pa jumtiem, pastāstīja profesionāls alpīnists Valdis Irists, kura ekipējumu bērni ar prieku pielaikoja. Ziemassvētku laika noskaņai aprūpes centra bērniem bija sarūpētas veselīgas dāvanas - RICBERRY ogu saldumi un gardās CIDO sulas. 
 
labdaribas_projekts_ievf_2.jpg 
 
Paldies bērnu un jauniešu aprūpes centram “Vita” par uzņemšanu un kopā jautri pavadīto laiku.
 
labdaribas_projekts_ievf_3.jpg 
 
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs ir īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura nodrošina mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam, krīzes situācijā nonākušiem bērniem, kā arī sniedz sociālu un informatīvu atbalstu sociālā riska grupu bērniem. Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izveidots 2009. gada 1.decembrī. Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centru veido 7 struktūrvienības, nodrošinot mājas aprūpi un audzināšanu 260 bērniem un jauniešiem.
 
Paldies Karīnai Kabakai par sagatavoto informāciju.

 
RTU IEVF DEKĀNS REMIGIJS POČS IEVĒLĒTS PAR LZA AKADĒMIĶI
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) dekāns profesors Remigijs Počs 24. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulcē ievēlēts par LZA akadēmiķi.

Savukārt par LZA korespondētājlocekli ievēlēta RTU Tehniskās fizikas institūta asociētā profesore, Ventspils Augstskolas Viedo tehnoloģiju centra vadošā pētniece Gita Rēvalde.

LZA akadēmiķiem aizklāti balsojot, LZA rudens pilnsapulcē par LZA īstenajiem locekļiem ievēlēti arī Ina Druviete, Donāts Erts, Aleksejs Kuzmins, Uldis Rogulis, Inna Šteinbuka un Pēteris Trapencieris.

Par LZA korespondētājlocekļiem ievēlēti  arī Ivars Austers, Uģis Cābulis, Ēriks Jēkabsons, Sandra Muižniece-Brasava, Aiva Plotniece un Andris Zeltiņš.

Par LZA ārzemju locekļiem ievēlēti  Zenons Dabkevičius (Lietuva), Vladimirs Gevorgjans (ASV), Viktors Sņiečkus (ASV) un Jānis Vārna (Zviedrija).

Par LZA goda locekļiem ievēlēti Mārtiņš Brauns un Arnolds Klotiņš.

Savukārt LZA augstāko apbalvojumu – Lielo medaļu un Borisa un Ināras Teterevu fonda prēmiju 10 000 eiro katram – LZA rudens pilnsapulcē saņēma LZA īstenais loceklis Tālavs Jundzis un LZA goda doktors Romans Lācis.

Akadēmiķim Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavam Jundzim LZA Lielā medaļa piešķirta par pētījumiem Latvijas neatkarības atjaunošanas vēsturē. Savukārt Dr.habil.med. Romans Lācis apbalvots par nozīmīgu ieguldījumu sirds ķirurģijas attīstībā Latvijā.

rtu_lza_r pocs.jpg
LZA jaunievēlētie locekļi kopā ar LZA prezidentu Ojāru Spārīti. RTU IEVF dekāns profesors Remigijs Počs – otrais no kreisās. Foto - Jānis Brencis

 
<< Sākums < Atgriezties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tālāk > Beigas >>

Rezultāti 64 - 72 no 193

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrika aicina pieteikties pavasara sezonai inovācijas

04.12.2017. Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ieradīsies studenti no Maskavas Valsts reģionālās

Šī gada 30. novembrī Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes sēdē Starptautisko ekonomisko

01.12.2017. Novembra izskaņā notikusi Inženierekonomikas un vadības fakultātes pirmā padomnieku

16.11.2017 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv