Latviešu English
Aktualitātes
IEVF atbalsta un īsteno ANO Atbildīgas vadības izglītības principus

15.03.2017.

2016. gada decembrī Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte (RTU IEVF) jau trešo reizi 8 gadu laikā izvērtēja savus un RTU kopējos sasniegumus ilgtspējas un sociālās atbildības jomā. IEVF iesniedza kārtējo Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas “Atbildīgas vadības izglītības principi” (“Principles of Responsible Management Education” (PRME)) pašnovērtējuma ziņojumu, apliecinot savu atbalstu globālajai idejai par ilgtspējīgas attīstības un sociāli atbildīgas vadības izglītības un pētījumu nozīmīgumu, kā arī izrādot patiesu vēlmi un iesaisti to īstenošanā RTU. 

 banner_prme.png 

2008. gadā RTU IEVF pievienojās ANO PRME iniciatīvai, lai atbalstītu un savā darbībā īstenotu  visus sešus Atbildīgas vadības izglītības principus attiecībā uz mērķi, vērtībām, metodēm, pētījumiem, partnerību un dialogu. Institūciju sadarbība paredz periodiski iesniegt pašnovērtējuma ziņojumu, lai izvērtētu savu darbību un informētu partnerus un sabiedrību par universitātē un fakultātē paveikto un nākotnes plāniem.   

PRME ir ANO iniciatīvas programma, kuras darbība uzsākta 2007. gadā ANO globālajā līderu sanāksmē Ženēvā. PRME misija ir pārmaiņu veicināšana biznesa un vadības izglītībā un pētniecībā globālā mērogā, attīstot augstskolu izpratni par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, izmantojot Atbildīgas vadības izglītības principu ietvaru. 

PRME iniciatīvas mērķis ir palīdzēt pilnveidot augstskolu darbības principus, uzlabot studiju satura, studiju metožu, pētniecības un stratēģijas atbilstību jauniem, mūsdienu strauji mainīgās pasaules izaicinājumiem un ilgtspējīgas attīstības vadlīnijām, kā arī sekmēt sociālo atbildību kopumā, attīstot jaunu un progresīvu uzņēmēju un biznesa līderu paaudzi, kuri ir spējīgi veiksmīgi pārvaldīt sarežģītus 21. gadsimta izaicinājumus gan uzņēmumos, gan sabiedrībā kopumā.

PRME iniciatīva ir balstīta uz starptautiski atzītām vērtībām – ANO Globālā līguma principiem. 

Plašāka informācija PRME oficiālajā mājas lapā: www.unprme.org

RTU IEVF PRME ziņojums 2015-2017: ŠEIT  

 

 
RTU saņem Latvijas Eksportpadomes apbalvojumu
10.03.2017.

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) par inovatīvu produktu izveidi un Latvijas vārda nešanu pasaulē saņēmusi Latvijas Eksportpadomes apbalvojumu «Latvijas eksportprece 2016». RTU novērtēta arī ar kvalitātes zīmi «Quality Product of Latvia», tā veicinot atpazīstamību un apliecinot kvalitāti ārvalstīs.
 
rtu_latvijas_eksportprece_2016_foto.jpg 
 
RTU atzinību izpelnījās ar to, ka universitātē sadarbībā ar uzņēmējiem top gan jauni produkti, kas tiek ieviesti tirgū, gan arī paši RTU zinātnieki veido savus uzņēmumus, kuri komercializē zinātnieku radītās inovācijas. RTU pērn pirmoreiz iekļuva prestižajā starptautiskajā reitingā «The Times Higher Education», kurā augstu novērtēta RTU sadarbība ar industriju un uzņēmējiem.
 
RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins saka: «Ir ļoti svarīgi apzināties, ka eksportēt ir iespējams ne tikai produktu, bet arī izglītību. ASV un Lielbritānijā šī ir viena no ienesīgākajām nozarēm, un Latvijā būtu jācenšas aktīvāk atbalstīt šo virzienu, kas sekmē ekonomikas izaugsmi.»
 
J. Iljins uzsver, ka RTU ir bijusi ļoti sekmīga ne tikai ārzemju studentu piesaistē, bet arī attīstot sadarbību ar industriju un slēdzot līgumdarbus, kā arī līgumus par izpēti, tai skaitā ar ārvalstu kompānijām. «Domāju, ka tieši tādēļ RTU arī ir saņēmusi apbalvojumu «Latvijas eksportprece 2016», jo šajos virzienos esam ļoti aktīvi. To pierāda RTU saņemtā Latvijas Darba devēju konfederācijas balva kā labākajam darba devējam Latvijā 2016. gadā un tas, ka «Times Higher Education» universitāšu reitingā pēc rezultātiem sadarbībā ar industriju esam starp 500 pasaules labākajām universitātēm,» teic J. Iljins.
 
Latvijas Eksportpadomes organizētais konkurss «Latvijas eksportprece 2016» notika jau trešo reizi. Tā mērķis ir novērtēt un atgādināt par Latvijā strādājošiem uzņēmumiem, kas ražo un eksportē augstas kvalitātes preces un pakalpojumus, tādējādi nesot Latvijas vārdu pasaulē. Šogad Latvijas Eksportpadomes apbalvojumu saņēma 15 laureāti.

 
RTU viesojās «Deutsche Post DHL» ģenerāldirektors Franks Apels
27.02.2017.

«Ekonomikas augšupeju nosaka triju faktoru kopums: atvērtas robežas, lieliska infrastruktūra un laba izglītība,» tā 24. februārī vieslekcijā Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) uzsvēra loģistikas pakalpojumu un pasta sūtījumu uzņēmuma «Deutsche Post DHL» ģenerāldirektors Franks Apels (Frank Appel). 
 
frank appel_dhl_240217.jpg 
 
F. Apels ir atbildīgs par pasaules vadošās loģistikas pakalpojumu un pasta sūtījumu grupas globālo vadību. Viņš lekcijas apmeklētājus iepazīstināja ar «Deutsche Post DHL» darbību, stratēģiju un mērķiem. F. Apels norādīja, ka digitalizācijas jomā šis koncerns ir piegādes industrijas līderis un ļoti lielu uzmanību pievērš inovāciju izstrādāšanai un ieviešanai. Piemēram, Vācijā atbilstoši piegādes industrijas vajadzībām izstrādāti un darbojas elektroniskie auto – ielu skūteri. Šobrīd uzņēmums testē arī dronu izmantošanu piegādes un nosūtīšanas nodrošināšanā. 
 
«Deutsche Post DHL» vadītājs uzsvēra globalizācijas pozitīvos aspektus un norādīja, ka triju faktoru – atvērtu robežu, lieliskas infrastruktūras un labas izglītības – kopums ir priekšnosacījums ekonomikas augšupejai. Tomēr uzņēmuma mērķis nevar būt tikai skaitļos izmērāmi ieguvumi, tam ir jābūt sociāli atbildīgam gan pret klientiem, gan darbiniekiem. «Nevar būt apmierināts klients, ja apmierināts nav darbinieks,» uzsvēra F. Apels.
 
Vieslekciju apmeklēja RTU loģistikas, starptautisko ekonomisko sakaru, muitas un nodokļu virziena studenti, kā arī citu nozaru studenti un interesenti. 
 
Koncerns «Deutsche Post DHL» ir viens no lielākajiem uzņēmumiem pasaulē, aptverot globālu tīklu vairāk nekā 220 valstīs un piedāvājot plašu loģistikas vajadzību risinājumu spektru. Savukārt «DHL» ir koncerna daļa, kas ir viens no vadošajiem pasta un loģistikas pakalpojumu sniedzējiem pasaulē. Tajā apvienotas uzņēmuma struktūrvienības «DHL Express», «DHL Parcel», «DHL eCommerce», «DHL Global Forwarding», «DHL Freight» un «DHL Supply Chain».

 
RTU IEVF piedalās vides konferencē “Transports” Vecumniekos
21.02.2017.

17. februārī Vecumnieku novada Tautas namā notika vides konference “Transports”. Šo konferenci organizēja Vecumnieku vidusskola sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības loģistika” studentiem, mācībspēkiem un studiju programmas vadību. Konferencē piedalījās Vecumnieku, Skaistkalnes un Misas vidusskolas 10. - 12. klašu skolēni, kā arī Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks  Jānis Kovals un Vecumnieku vidusskolas direktors Aivars Ķiņķevskis. 
 
vecumnieki_konference_foto1_210217.jpg 
 
RTU docents Jānis Kuškins skolēnus un konferences dalībniekus iepazīstināja ar transporta nozari, tās attīstības tendencēm,  pārvadājumu organizēšanu, transporta infrastruktūru un elektrotransporta līdzekļu attīstības tendencēm. Dienas gaitā studiju programmas “Uzņēmējdarbības loģistika” 3. kursa studenti Elīna Pavāre, Poļina Ronča, Emīls Lubējs, Matīss Andrēvičš un Ģirts Rubiķis izspēlēja interaktīvu spēli ar mērķi pārbaudīt dalībnieku zināšanas par prezentācijā dzirdēto. 
 
vecumnieki_konference_foto2_210217.jpg 
 
Konferences otrajā daļā tika organizēts praktiskais darbs – maršruta plānošana. Tika dots konkrētas situācijas apraksts un, ņemot vērā uzdevuma nosacījumus, bija jāizplāno ekonomiskākais un ātrākais maršruts.
 
Noslēgumā tika apbalvota uzvarētājkomanda, kā arī RTU Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītāja vietniece, studiju programmu direktore, asociētā profesore Ingūna Jurgelāne pasniedza pateicību Vecumnieku novada vidusskolai par iniciatīvu šīs konferences organizēšanā.
 
Paldies Vecumnieku novada vidusskolas direktora vietniecei Sanitai Rogai par iniciatīvu un uzticēšanos. 
 
RTU IEVF Ražošanas kvalitātes institūta speciālisti konsultē Ķekavas novada pašvaldību
14.02.2017.

2016. gada 8. februārī RTU viesojās Ķekavas novada pašvaldības, Lietuvas Raseiņu novada un Vācijas Bordesholmas pilsētas pārstāvji un skolu vadītāji, kuri ir iesaistījušies ES Erasmus+ programmā izglītības iestāžu attīstības un kvalitātes vadības sistēmas izveidošanai. 
 
kekavas pasvaldibas vizite rtu_erasmus_080217_1.jpg 
 
RTU IEVF Ražošanas kvalitātes institūta direktors prof. Jānis Mazais un Kvalitātes tehnoloģiju katedras vadītāja prof. Inga Lapiņa šajā projektā ir iesaistījušies kā eksperti-konsultanti, lai programmas sākumā veidotu vienotu izpratni par kvalitātes vadības kritērijiem, metodēm un sistēmu katra dalībnieka institūcijā. 
 
Vizītes mērķis bija iepazīties ar RTU labo praksi, kā arī infrastruktūras un vides nozīmi organizācijas stratēģisko rezultātu sasniegšanā. 
 
kekavas pasvaldibas vizite rtu_erasmus_080217_2.jpg 
 
Viesiem bija iespēja apmeklēt RTU Ūdens laboratoriju un uzzināt, kādus pētījums ūdens jomā veic RTU zinātnieki, Dizaina fabrikā iedvesmu radīja studentu radīti prototipi, piemēram, futūristiskais elektrovelosipēds “Boa”, tika apskatīta Zinātniskā bibliotēka, bet vizītes noslēgumā viesi noklausījās RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktora Jura Iljina prezentāciju “Izcilības pieeja un kvalitātes politika RTU stratēģisko mērķu sasniegšanā”. 
 
<< Sākums < Atgriezties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tālāk > Beigas >>

Rezultāti 55 - 63 no 205

13.03.2018. RTU studenti IEVF docenta Ulda Kamola pavadībā  ar biržas zvanu “Ring

Šogad sesto gadu Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) kopā ar partneriem rīko FINANŠU

Ja Tev ir interesanta biznesa ideja vai darbību nesen uzsācis jaunuzņēmums, piedalies starptautiskā

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors A.V.Krastiņš piedalīsies Pasaules

Ogres tehnikuma audzēkņi iepazinās ar Inženierekonomikas un vadības fakultātes auditorijām un daudzveidīgo

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv