Latviešu English
Aktualitātes
25.INFORUM starptautiskā konference
No 2017.gada 28. augusta līdz 1. septembrim Latvijā (Rīgā) notika 25. INFORUM (Interindustry Forecasting at the University of Maryland) starptautiskā konference (25th INFORUM World Conference). Tika apspriesti ekonometrisko, izmaksu-izlietojuma un INFORUM tipa ekonomiski matemātisko modeļu veidošanas un pielietošanas jautājumi dažādu valstu tautsaimniecības un rūpniecības nozaru struktūras dinamikas analīzē un prognozēšanā (1.att.). 
 
inforum2017-1.jpg 
  1.att. RTU IEVF dekāns, prof. R. Počs atklāj konferenci (prezidijā redzams arī RTU zinātņu prorektors T.Juhna un INFORUM direktors D.Meade).

INFORUM modeļu izstrādes zinātniski pētniecisko projektu pirms 50 gadiem uzsāka un tagad sekmīgi attīsta ASV Merilendas universitātes zinātnieki profesora K. Almona vadībā. Projektā pašlaik ir iesaistīti zinātnieki un zinātniskās institūcijas no 24 valstīm – ASV, Austrālijas, Austrijas, Beļģijas, Kanādas, Ķīnas, Dānijas, Igaunijas, Francijas, Vācijas, Ungārijas, Itālijas, Japānas, Korejas, Latvijas, Lietuvas, Meksikas, Polijas, Krievijas, Dienvidāfrikas, Spānijas, Šveices, Taizemes, Turcijas.  
 
inforum2017-2.jpg 
  2.att. Konferences dalībnieku kopējā fotogrāfija.

Katru gadu konference notiek kādā no partnervalstīm. Konferenci šogad organizēja RTU IEVF Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Ārējo ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra. Konferencē piedalījās sadarbības partneri no 14 valstīm: ASV, Itālijas, Vācijas, Ķīnas, Japānas, Dienvidāfrikas Republikas, Krievijas, Polijas, Turcijas, Igaunijas, Ungārijas, Čīles, Korejas un Latvijas (2.att.). 
 
inforum2017-3.jpg 
  3.att. RTU zinātņu prorektors T. Juhna uzrunā konferences dalībniekus.

Konferences atklāšanā RTU zinātņu prorektors T. Juhna iepazīstināja konferences dalībniekus ar RTU darbību un sasniegumiem zinātnē, kā arī apliecināja atbalstu INFORUM  projekta grupas zinātniskajiem pētījumiem IEVF (3.att.).
 
inforum2017-4.jpg 
  4.att. Asoc.prof. V. Ozoliņa uzstājas ar referātu.

No Latvijas konferencē referēja asoc. prof. V. Ozoliņa un prof. R. Počs par Latvijas nozaru konkurētspējas analīzi, izmantojot makroekonomiskos modeļus (4.att.). Citu valstu zinātnieki savos referātos šogad atspoguļoja strukturālo pārmaiņu analīzes un modelēšanas jautājumus, darbaspēka migrācijas un cilvēkkapitāla novērtēšanas un modelēšanas problemātiku, dažādus pievienotās vērtības eksporta aspektus un citus pētījumu rezultātus (piemēram, Ķīnas ekonomikas strukturālo pārmaiņu izmaksu-izlietojuma analīze (S. Li), Darbaspēka migrācijas ekonomiskā pienesuma novērtējums Dienvidāfrikas Republikā, izmantojot dinamisko multisektorālo makroekonomisko modeli (D. Mullins, P. Nkosi, D. Mosaka), pievienotās vērtības eksports un darbaspēka produktivitāte (T. Hasegawa), ASV nodokļu reformas novērtējums (D. Meade)). Konferences dalībnieki ziņoja un diskutēja par jaunākajiem sasniegumiem, uzlabojumiem un pilnveidojumiem dinamisko izmaksu-izlaides INFORUM modeļu izstrādē. Šī gada konferences programmā papildus zinātnisko referātu sesijām bija iekļauts arī praktiskais seminārs par specializētās modelēšanas programmatūras Portable Dyme specifiku un pielietošanu. 
 
inforum2017-5.jpg 
  5.att. INFORUM direktors D.Meade no ASV un prof. R.Počs no RTU paraksta  sadarbības līgumu

Nozīmīgs notikums konferences ietvaros bija sadarbības līguma parakstīšana starp INFORUM grupas nacionālajiem partneriem, kas norisinājās 31.augustā (5.att.). 

 
RTU IEVF PROFESORE GUNA CIEMLEJA: ES NEESMU SAUSIŅŠ
06.06.2017

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedras asociētā profesore, vadošā pētniece un docente Guna Ciemleja avīzē «Talsu Vēstis» sevi kā pasniedzēju pedagoģiskajā darbā raksturo: «Es neesmu sausiņš.»
 
Šobrīd Guna Ciemleja pasniedz lekcijas RTU klātienes un neklātienes studentiem, kuri profesorei esot galvenais iemesls iesākto turpināt. «Biznesa vide no universitātes ļoti atšķiras. Uzņēmumā komunikācija ir tiešāka un vienkāršāka. Universitātei es, visticamāk, esmu pievilcīga tieši tāpēc, ka aizvien strādāju privātā uzņēmumā. Savukārt manai pašrealizācijai šāda situācija ir ideāla! Es neesmu sausiņš, man ir, ko teikt. Ja lasu lekciju, piemēram, par uzņēmējdarbības riskiem, par katru no tiem varu stāstīt un stāstīt. Ja kaut vai vienam no 30 studentiem mirdz acis un ja viņš saka paldies, esmu laimīga,» saka Guna Ciemleja.
 
Profesore stāsta, ka būtisku uzmanību gan pedagoģiskajā, gan pētnieciskajā darbā velta finanšu lietpratībai un personīgo finanšu pārvaldībai. Kaut arī darāmā sabiedrības izglītošanā vēl esot daudz, cilvēki kopumā kļuvuši gudrāki. Pēdējos trīs gadus Guna Ciemleja iesaistās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darba grupā, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par finanšu pārvaldību. «Naudas pārvaldīšana — tā ir attieksme pret sevi un savu dzīvi. Es dusmojos uz cilvēkiem, kuri neiesniedz gada deklarācijas. Viņi izmet savu naudu! Atliek tikai gribēt,» viņa norāda un iedrošina, ka deklarācijas sagatavošanas procesā neesot nekā sarežģīta.
 
Pilnā intervija pieejama ŠEIT.

 
Notikusi vieslekcija “Vai darba vietas risku novērtēšana veicina darbinieku mentālo veselību?”
2017.gada 6.septembrī


Vācijas uzņēmumu un iestāžu pieredzē par darba vietas risku novērtēšanas mijiedarbību ar darbinieku mentālo veselību, dalījās Brēmenes Universitātes, Darba un ekonomikas institūta docents Dr. Guido Beke (Guido Becke).
 
Kopš 1990-tajiem gadiem Vācijā paaugstinās darbinieku psiholoģiskais stress un mentālo traucējumu biežums, kas arvien biežāk izraisa priekšlaicīgu pensionēšanos un ilgāku prombūtni no darba dēļ saslimšanās. Prezentācijā tika izklāstīta pieeja darba drošībai un veselībai Vācijā, kā arī pastāstīts par diviem tiesiskiem instrumentiem un praksēm mentālās veselības veicināšanai darba vietās – par darba vietas risku novērtēšanu un atgriešanās darbā procedūru.
 
Lekcija, kas notika 6.septembrī Kalnciema ielā 6, ir organizēta projekta “Darbinieku mentālās veselības stiprināšana” ietvaros. Baltijas–Vācijas Augstskolu biroja projektu atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) ar Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrijas fondu.

 
IEVF zinātnieki prezentē pētījuma rezultātus starptautiskā konferencē Orlando ASV
2017.gada augustā

Jūlija pirmajā pusē Amerikas Savienotajās Valstīs, Orlando norisinājās starptautiska zinātniska konference “The 21st World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2017”, kur konferences sekciju organizēja, un ar pētījuma rezultātu lasījumiem piedalījās, fakultātes akadēmiskais personāls.
 
Konferences sekcijā “Transformation of Education and Research: Applicability and Sustainability” tika prezentēti EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un stipendijas” projekta “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā”/ “EU policies impact to the transformations of the higher education and research system in Norway and Latvia” (VIAA identifikācijas Nr. NFI/R/2014/006) rezultāti. Šo projektu, kurš IEVF tika īstenots no 2015.-2017. gadam,  vadīja RTU doc. M. Ozoliņš un projekta vadošās ekspertes prof. E. Gaile-Sarkane un prof. I. Lapiņa. Konferences sekcijas darbs tika orientēts tieši uz projekta rezultātu plašāku izplatīšanu, un tajā  tika prezentēti četri projekta laikā sagatavoti raksti:
 
  • Ingars Eriņš, Jana Eriņa ''Assessment of the Factors Influencing Higher Education Funding Policies''
  • Tatjana Ņikitina, Inga Lapiņa ''Overview of Trends and Developments in Business Education''
  • Anita Straujuma, Inga Lapiņa, Elīna Gaile-Sarkane, Modris Ozoliņš ''Policies, Legislation and Regulatory Compliance Governance Impact on Strategic Management of Higher Education and Research Institutions in Latvia''
  • Andrejs Geske, Dina Bērziņa  ''A Two-Speed Europe in the Area of Research''
 
Anitas Straujumas, Ingas Lapiņas, Elīnas Gailes-Sarkanes, Modra Ozoliņa raksts saņēma nomināciju “Sessions`s Best Paper Award”.
 
orlando-2017-sertifikats.png 
 
Fakultātes zinātnieki un doktoranti piedalās prestižā konferencē Dānijā
2017.gada augustā

No 5.-7. augustam Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas kvalitātes institūta pārstāves doktorantes Svetlana Mjakuškina un Maija Kavosa, kā arī profesore Inga Lapiņa, piedalījās divdesmitajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē par aktuāliem jautājumiem kvalitātes vadībā “QMOD-ICQSS Challenges and Opportunities of Quality in the 4th Industrial Revolution”, kas norisinājās Elsinore (Helsingør) Dānijā.
 
Konferences dibinātāji un organizatori no Zviedrijas Prof. Dr. Jens J. Dahlgaard no  Linköping University un Prof. Dr. Su Mi Dahlgaard-Park no Lund University atzīmē, ka “QMOD-ICQSS” ir kļuvusi par vienu no lielākajām zinātniskajām konferencēm pasaulē kvalitātes, pakalpojumu, organizatoriskās attīstības un saistīto jautājumu jomās. Šogad tika atzīmēta konferences divdesmit gadu pastāvēšanas jubileja. Vairāk informācijas konferences mājas lapā
 
Konferencē tika prezentētas arī mūsu  fakultātes pārstāvju zinātniskās publikācijas:
 
  • Imants Meiers-Meiris, Jānis Mazais, Inga Lapiņa “Risk managment fremework fo Integrated Managment Systems”
  • Svetlana Mjakuškina, Inga Lapiņa “The Product Conformity Assessment Elements in the Inetegrated Managment System”
  • Maija Kavosa, Inga Lapiņa “Certification Process in the Field of Energy Construction in  Latvia: Risk Analysis”
 
Profesore Inga Lapiņa konferences laikā vadīja sekciju ISO 9000 Quality Management System. Pateicībā par ieguldīto darbu viņai tika pasniegts pateicības raksts. Profesore piedalījusies  konferences zinātniskās komitejas darbā, rakstu recenzēšanā un sekciju vadīšanā kopš 2014. gada.
 
qmod-icqss-2017_sertifikats_i.lapina.png 

 
<< Sākums < Atgriezties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tālāk > Beigas >>

Rezultāti 19 - 27 no 193

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrika aicina pieteikties pavasara sezonai inovācijas

04.12.2017. Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ieradīsies studenti no Maskavas Valsts reģionālās

Šī gada 30. novembrī Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes sēdē Starptautisko ekonomisko

01.12.2017. Novembra izskaņā notikusi Inženierekonomikas un vadības fakultātes pirmā padomnieku

16.11.2017 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv