Latviešu English
Aktualitātes
IEVF BUNĪI studenti viesojušies Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodaļā

2014.gada 13. martā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras studiju programmas „Nekustamā īpašuma pārvaldība” 1.un 2. kursa studenti priekšmeta „Kadastrs un īpašuma kadastrālā vērtēšana” ietvaros apmeklēja valsts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļu.

Lasīt tālāk
 
IEVF profesore piedalās starptautiskā
videokonferencē

2014.gada 29.janvārī RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta direktore, profesore Ineta Geipele kopā ar 11.Saeimas deputātu Viktoru Valaini un LNPAA valdes locekli Juri Vidži piedalījās starptautiskajā tālākizglītības videokonferencē: "Eiropas prakse kopīpašumu pārvaldībā un sadarbība ar vietējām pašvaldībām. Ārvalstu pieredze dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanā" («Европейская практика управления совместными домовладениями и взаимодействие с местными органами власти. Зарубежный опыт повышения энергоэффективности жилого фонда»), ko organizēja Baltkrievijas Republikas prezidenta Vadības akadēmija, Norvēģijas Karaliste un Latvijas Republika (LNPAA un RTU BUNI).

Latvijas pārstāvji iepazīstināja Baltkrievijas auditoriju ar LR normatīvo bāzi nekustamā īpašuma pārvaldīšanā, izglītības, profesionālās kvalifikācijas un tālākizglītības jautājumiem, kā arī atbildēja uz Baltkrievijas auditorijas jautājumiem par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, profesionālajām kompetencēm un citiem interesējošiem jautājumiem.

Tika pieņemts lēmums saistībā ar auditorijas lielo ieinteresētību turpināt šādu starptautisko tālākizglītības videokonferenču organizēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos, un jau tuvākajā laikā organizēt nākošo starptautisko videokonferenci.

 

 
Par projekta „ESAP" noslēguma pasākumiem
Preses relīze

Par projekta „Nodarbinātības un prasmju prognozēšanas politikas: Sociālo investīciju atdeves pieeja" noslēguma pasākumiem.
 
Tuvojās noslēgumam Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta (RUI) un Ražošanas kvalitātes institūta (RKI) īstenotais Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči Inovāciju pārneses projekts „Nodarbinātības un prasmju prognozēšanas politikas: Sociālo investīciju atdeves pieeja" Nr.2011-1-PT1-LEO05-08605 (turpmāk - ESAP projekts).

Projekta noslēguma pasākumi ir:

  • 1.Nacionālā konference, kas notiks 2014.gada 27.janvārī, Rīgā RTU IEVF, Kalnciema ielā 6, plkst. 18:00.
  • 2.Starptautiskā konference, kas notiks 2014.gada 11.februārī, Loures (Portugāle) municipalitātes galvenajā ēkā, Praça da Liberdade 2674-501.

Noslēguma pasākumos projekta īstenotāji informēs iesaistītās un ieinteresētās puses par projekta norisi, pasākumiem un rezultātiem. Aicinām piedalīties konferencēs visus interesentus.  

ESAP projekta mērķis ir novērtēt atdevi no ieguldījumiem aktīvajā nodarbinātības un profesionālās izglītības politikā un veicināt dažādu iesaistīto pušu dalību šī brīža un nākotnes darba tirgus prasību analīzē, gan vietējā un reģionālajā mērogā, gan nozaru perspektīvā.

Projekta rezultātā tiks veicinātas pārdomas par nodarbinātību, prasmju atzīšanu un nodarbinātības veicināšanas risinājumu izplatīšanu gan Eiropas, gan nacionālajā, gan pašvaldību līmenī.

Projekta ilgums: 24 mēneši (2012.-2014.).
Projekta partnervalstis: Čehija, Latvija, Lielbritānija, Portugāle, Spānija.

Plašāka informācija par ESAP projektu pieejama mājas lapā: www.esap-europa.eu ,
kā arī RTU IEVF mājas lapā: http://ievf.rtu.lv/content/view/2734/1616/lang,lv


Sagatavoja:
Deniss Ščeulovs,
Rīga, RTU IEVF
deniss.sceulovsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
2014.gada 26.janvāris


 
Tuvojas sacensību „Tournament In Management and Engineering Skills” (TIMES) pusfināls
No 2014.gada 24. līdz 28. februārim Maskavā (Krievija) norisināsies sacensību „Tournament In Management and Engineering Skills” (TIMES) pusfināls, kurā Latviju pārstāvēs studentu komanda ar nosaukumu KVIT.
Lasīt tālāk
 
„Latvijas iedzīvotāju drošumspējas stiprināšana, paaugstinot finanšu lietpratības līmeni”
2013.gada 11. decembrī RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē (IEVF) notika informatīvais seminārs „Finanšu lietpratība: novērtēšanas iespējas un veicināšanas aktivitātes. Latvijas un ārvalstu pieredze”, kas tika organizēts kā fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta „Latvijas iedzīvotāju drošumspējas stiprināšana, paaugstinot finanšu lietpratības līmeni” pirmā posma noslēguma pasākums. Semināru vadīja projekta vadītāja, RTU IEVF profesore Nataļja Lāce.
Lasīt tālāk
 
<< Sākums < Atgriezties 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tālāk > Beigas >>

Rezultāti 163 - 171 no 212
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv